0 €

Zdravé stravovanie a zdravý životný štýl

V dnešnej uponáhľanej dobe často zabúdame na pravidelný príjem živín, ktoré sú potrebné pre zdravý chod metabolizmu a najmä, ide o tvorbu energie, ktorá je pre nás esenciálna v súvislosti s pracovným, ale aj osobným životom. V prednáške sa budeme venovať základom racionálnej výživy, prejdeme si ich odporúčané množstvo a nezabudneme ani na dôležitosť príjmu vlákniny a probiotík, ale spomenieme aj glykemický index potravín. Vysvetlíme si, ako si vytvoriť zdravé stravovacie návyky.

Na webinári spoločne preberieme:

  • Základné makroživiny 
  • Význam a odporúčané množstvo makroživín
  • Základné zásady racionálnej výživy
  • Glykemický index potravín
  • Probiotiká a vláknina

Uvedenou tématikou Vás prevedie lektorka Inštitútu Welko a výživová špecialistka RNDr. Jana Lomenová, PhD. 

Ako webinár prebieha:

Webinár je realizovaný v aplikácii Zoom. Vstup je najskôr 10 minút pred zahájením cez odkaz, ktorý obdržíte v potvrdzovacom maili o úhrade platby. Po prihlásení sa dostanete do "čakárni" a vedúci seminára Vás postupne, v poradí, v akom budú poslucháči prichádzať, pustí ďalej do miestnosti. Po zahájení Vás lektor krátko zoznámi s aplikáciou Zoom a s funkciami, ktoré budete môcť v priebehu webinára využiť - napríklad zapojenie sa do diskusie alebo online chatovanie.

Účastníkom webinára posielame po jeho ukončení, na vyžiadanie, Osvedčenie o účasti, obsahujúce tému webinára, meno a priezvisko a dátum konania.

Doba trvania webinára: 1 hodinu

Cena webinára: 12 eur

Termín konania webinára: nie je stanovený

Kapacita je 100 osôb. 

Rezervujte si svoje miesto

Upozornenie: Zakúpením vstupenky beriete na vedomie a súhlasíte, že pri počte menej než 5 prihlásených záujemcov, si vyhradzujeme právo webinár zrušiť a prihláseným vstupné vrátiť v plnej výške. Pokiaľ sa webináru nemôžete zúčastniť naživo online formou, bude vám nahrávka webináru poslaná na vyžiadanie. Každý účastník webináru získa aj certifikát o absolvovaní.