0 €

MÝTY A PRAVDY VO VÝŽIVE

Vďaka masivnemu rozšíreniu sociálnych sietí je dnes hocikto "odborník" na výživu a svoje "múdra" ventiluje na týchto sieťach. Také "múdra" vnášajú medzi neinformovanú a dôverčivú verejnosť veľké množstvo rôznych mýtov o výžive, ale takisto o jednotlivých potravinách. Týchto mýtov je neuveriteľné množstvo a mnoho z nich je pre naše zdravie priamo škodlivých. S najčastejšími a najrozšírenějšími mýtmi vás zoznámime v tomto webinári, ale nebudeme vám v žiadnom prípade vnucovať náš pohľad na vec. Iba vám ukážeme aká je skutočnosť, podložená vedeckými prácami a prostými, doložiteľnými faktami. Názor si určite urobíte sami.

Na webinári sa budeme venovať mýtom o:     

  • mlieku
  • masle a margarínoch
  • cholesterole
  • vajciach
  • superpotravinách
  • prekysleniu organizmu
  • chudnutí

Uvedenou tématikou Vás prevedie vedúci lektor nášho Inštitútu, Ing. et Ing. Vladimír Klescht.

Ako webinár prebieha:

Webinár je realizovaný v aplikácii Zoom. Vstup je najskôr 10 minút pred zahájením cez odkaz, ktorý obdržíte v potvrdzovacom maili o úhrade platby. Po prihlásení sa dostanete do "čakárni" a vedúci seminára Vás postupne, v poradí, v akom budú poslucháči prichádzať, pustí ďalej do miestnosti. Po zahájení Vás lektor krátko zoznámi s aplikáciou Zoom a s funkciami, ktoré budete môcť v priebehu webinára využiť - napríklad zapojenie sa do diskusie alebo online chatovanie.

Účastníkom webinára posielame po jeho ukončení, na vyžiadanie, Osvedčenie o účasti, obsahujúce tému webinára, meno a priezvisko a dátum konania.

Doba trvania webinára: 1,5 hodiny

Cena webinára: 13 eur

Termín konania webinára:  nie je stanovený

Kapacita je 100 osôb. Registrácie sa uzatvárajú......  o ......... hod. alebo po naplnení kapacity.

Rezervujte si svoje miesto

Upozornenie: Zakúpením vstupenky beriete na vedomie a súhlasíte, že pri počte menej než 5 prihlásených záujemcov, si vyhradzujeme právo webinár zrušiť a prihláseným vstupné vrátiť v plnej výške.