0 €

Prečo je vitamín D dôležitý?

Vitamín D je spomínaný často v zimnom období so zreteľom na budovanie imunity. Prečo je ale tento vitamín tak dôležitý pre naše zdravie? Môže byť vitamín D pre nás škodlivý a v akých dávkach? Aké sú jeho priaznivé účinky na zdravie? V rámci tejto prednášky si spoločne zodpovieme uvedené, ako aj mnohé ďalšie otázky.

Na webinári sa budeme venovať mýtom o:     

  • Funkcie vitamínu D
  • Účinky na zdravie
  • Môže byť vitamín D škodlivý?
  • Interakcie s liekmi
  • Príznaky jeho nedostatku

Uvedenou tématikou Vás prevedie lektorka Inštitútu Welko a výživová špecialistka Alžbeta Škařupová.

Ako webinár prebieha:

Webinár je realizovaný v aplikácii Zoom. Vstup je najskôr 10 minút pred zahájením cez odkaz, ktorý obdržíte v potvrdzovacom maili o úhrade platby. Po prihlásení sa dostanete do "čakárni" a vedúci seminára Vás postupne, v poradí, v akom budú poslucháči prichádzať, pustí ďalej do miestnosti. Po zahájení Vás lektor krátko zoznámi s aplikáciou Zoom a s funkciami, ktoré budete môcť v priebehu webinára využiť - napríklad zapojenie sa do diskusie alebo online chatovanie.

Účastníkom webinára posielame po jeho ukončení, na vyžiadanie, Osvedčenie o účasti, obsahujúce tému webinára, meno a priezvisko a dátum konania.

Doba trvania webinára: 1 hodinu

Cena webinára: 12 eur

Termín konania webinára:  nie je stanovený

Kapacita je 100 osôb. 

Rezervujte si svoje miesto

Upozornenie: Zakúpením vstupenky beriete na vedomie a súhlasíte, že pri počte menej než 5 prihlásených záujemcov, si vyhradzujeme právo webinár zrušiť a prihláseným vstupné vrátiť v plnej výške. Pokiaľ sa webináru nemôžete zúčastniť naživo online formou, bude vám nahrávka webináru poslaná na vyžiadanie. Každý účastník webináru získa aj certifikát o absolvovaní.