0 €

NUTRIČNÍ TIMING

V praxi je důležité naučit se plánovat svůj jídelníček dopředu, nastavit si určité „rituály“ a podle potřeby je pak umět přizpůsobovat aktuálním okolnostem. Stejně jako máme nastavený pracovní, případně tréningový režim, dopředu víme, co, kolik, kde a jak dlouho budeme dělat, musíme si předem promyslet, co, kolik, čeho a případně kde budete v průběhu dne jíst. Bez plánování a určitého úsilí vloženého do účelného navyšování našeho výživového know-how, nemáme šanci v tomto směru cokoliv zlepšit. A pokud se bavíme o přiblížení se optimální výživě a tedy vytvoření takových nutričních podmínek, které pro naše tělo zajistí optimální příjem všech klíčových živin, bude nutriční timing hrát vždy jednu z nejdůležitějších rolí.

Je vcelku jedno, jestli jste rekreační sportovec, hobík, nebo patříte mezi výkonnostní či profesionální sportovce. Než začnete sestavovat svůj timingový plán, potřebujete znát své možnosti a to jak z pohledu časování jednotlivých jídel, tak pochopitelně i s ohledem na váš spánkový, pracovní a tréninkový režim. Cílem webináře je ukázat posluchačům jak konkrétně postupovat při správném nastavení nutřičního timingu.

Na webináři dozvíte o:

  • Základních živinách a jejich metabolismu 
  • Trávení a metabolismu
  • Energetické bilanci a práce s ní
  • Nutričním timingu, jeho zásadách a přínosech
  • Tom jak sestavit optimální nutriční plán 

Uvedenou tématikou Vás provede lektorka našeho Institutu, trenérka a nutrčiní terapeutka, Ing. Jana Daňková, DiS.  

Jak webinář probíhá:

Webinář je realizovaný v aplikaci Zoom. Vstup je nejdříve 10 minut před zahájením přes odkaz, který obdržíte v potvrzovacím mailu o provedení platby. Po přihlášení se dostanete do "čekárny" a vedoucí semináře Vás postupně, v pořadí, v jakém budou posluchači přicházet, pustí dál do místnosti. Po zahájení Vás lektor krátce seznámit s aplikací Zoom a s funkcemi, které budete moct v průběhu webináře využít - například zapojení se do diskuse, nebo online chatování.

Účastníkům webináře, zasíláme po jeho ukončení, na přání, Osvědčení o účasti, obsahující téma webináře, jméno a příjemní a datum konání.

Doba trvání webináře: 1,5 hodiny

Cena webináře: 300, - Kč

Termín konání webináře: ....... v ..... hod.

Kapacita je 100 osob. Registrace se uzavírají ........ v ......... hod. hod. nebo po naplnění kapacity.

Rezervujte si svoje miesto

Upozornenie: Zakúpením vstupenky beriete na vedomie a súhlasíte, že pri počte menej než 5 prihlásených záujemcov, si vyhradzujeme právo webinár zrušiť a prihláseným vstupné vrátiť v plnej výške.