0 €

Výživa ako prevencia

civilizačných ochorení

Je možné vhodnou stravou a zdravým životným štýlom predchádzať civilizačným ochoreniam? Zvýšený výskyt kardiovaskulárnych ochorení, obezity, cukrovky a niektorých druhov rakoviny podľa vedeckých štúdií priamo súvisí s nezdravým spôsobom výživy a nevhodným životným štýlom. Cieľom prednášky bude predstaviť vhodnú skladbu stravy pre dlhodobé udržanie vysokej kvality života a zdravia.

Na webinári dozviete o:

  • civilizačné ochorenia vs strava
  • Riziko kardiovaskulárnych ochorení
  • Strava ako jeden z ukazovateľov kvality života

Uvedenou tématikou Vás prevedie lektorka Inštitútu Welko a výživová špecialistka RNDr. Jana Lomenová, PhD. 

Ako webinár prebieha:

Webinár je realizovaný v aplikácii Zoom. Vstup je najskôr 10 minút pred zahájením cez odkaz, ktorý obdržíte v potvrdzovacom maili o úhrade platby. Po prihlásení sa dostanete do "čakárni" a vedúci seminára Vás postupne, v poradí, v akom budú poslucháči prichádzať, pustí ďalej do miestnosti. Po zahájení Vás lektor krátko zoznámi s aplikáciou Zoom a s funkciami, ktoré budete môcť v priebehu webinára využiť - napríklad zapojenie sa do diskusie alebo online chatovanie.

Účastníkom webinára posielame po jeho ukončení, na vyžiadanie, Osvedčenie o účasti, obsahujúce tému webinára, meno a priezvisko a dátum konania.

Doba trvania webinára: 1 hodina

Cena webinára: 12 eur

Termín konania webinára: nie je stanovený

Kapacita je 100 osôb. 

Rezervujte si svoje miesto

Upozornenie: Zakúpením vstupenky beriete na vedomie a súhlasíte, že pri počte menej než 5 prihlásených záujemcov, si vyhradzujeme právo webinár zrušiť a prihláseným vstupné vrátiť v plnej výške. Pokiaľ sa webináru nemôžete zúčastniť naživo online formou, bude vám nahrávka webináru poslaná na vyžiadanie. Každý účastník webináru získa aj certifikát o absolvovaní.