0 €

STRAVA A IMUNITNÝ SYSTÉM

Imunitný systém je jedným z rozhodujúcich orgánov nášho tela, chráni všetky ostatné orgány pred útokmi baktérií, vírusov a ďalších nežiadúcich mikroorganizmov. O jej kondícií a tým aj správnu činnosť je potrebné priebežné sa starať všetkými dostupnými spôsobmi - hovoríme o prevencii. Jednou z foriem tejto prevencie je správny stravovací režim, ktorý nám zaistí, že do tela dostaneme všetky živiny v požadovanom množstve a taktiež v požadovanom pomere. Cieľom tohto webinára je prístupnou a zrozumiteľnou formou vysvetliť poslucháčom skutočnosť, na ktorú sa až príliš často zabúda, tj. že výživa nie je o chudnutí, ale, že výživa je predovšetkým o zdraví. Áno, správna výživa je dôležitá časť primárnej prevencie zdravia, ktorú máme v rukách všetci a do 24 hodín denne, 365 dní v roku. 

Na webinári sa dozviete:

  • Čo to je a k čomu slúži imunitný systém
  • Že imunitný systém je vrodený a budovaný
  • O faktoroch ovplyvňujúcich kondíciu a činnosť imunitného systému
  • Ako správnym stravovacím režimom udržiavať silný imunitný systém
  • O tom, ako správne a účinne suplementovať na podporu imunitného systému

Webinárom Vás prevedie riaditeľka centra informácií a prevencie Masarykovho onkologického ústavu a lektorka nášho inštitútu  Ing. Iva Hrnčiříková, PhD.

Ako webinár priebieha:

Webinár je realizovaný v aplikácii Zoom. Vstup je najskôr 10 minút pred zahájením cez odkaz, ktorý obdržíte v potvrdzovacom maili o úhrade platby. Po prihlásení sa dostanete do "čakárni" a vedúci seminára Vás postupne, v poradí, v akom budú poslucháči prichádzať, pustí ďalej do miestnosti. Po zahájení Vás lektor krátko zoznámi s aplikáciou Zoom a s funkciami, ktoré budete môcť v priebehu webinára využiť - napríklad zapojenie sa do diskusie alebo online chatovanie.

Účastníkom webinára posielame po jeho ukončení, na vyžiadanie, Osvedčenie o účasti, obsahujúce tému webinára, meno a priezvisko a dátum konania.

Doba trvania webinára: 1,5 hodiny

Cena webinára: 13 eur

Termín konania webinára: nie je stanovený

Termín konania webinára: nie je stanovený

Kapacita je 100 osôb. Registrácie sa uzatvárajú ........ o ....... hod. alebo po naplnení kapacity.

Rezervujte si svoje miesto

Upozornenie: Zakúpením vstupenky beriete na vedomie a súhlasíte, že pri počte menej než 5 prihlásených záujemcov, si vyhradzujeme právo webinár zrušiť a prihláseným vstupné vrátiť v plnej výške.