0 €

LektoRi výživy

Ing. et Ing. Vladimír Klescht

Ing. et Ing. Vladimír Klescht

vedúci lektor a odborný garant kurzov

Vladimír je zakladateľom a odborným garantom Inštitútu zdravého života (Welko Team s.r.o.) a spoluzakladateľom Inštitútu zdravého života Welko Team Slovakia s.r.o.) na Slovensku. Je skúsený poradca, kouč a lektor, ktorý sa tejto problematike venuje už takmer 20 rokov. Výživu študoval na Fakultě sportovních studií Masarykovej univerzity v Brne. Nezameriava sa však iba na výživu, ale celkovo na životný štýl, ktorého je výživa neoddeliteľnou súčasťou a jedným z hlavných pilierov. Je veľkým propagátorom myšlienky, že zdravý životní štýl (wellness) nie je iba moderná a dočasná záležitosť, ale považuje ho za trvalú životnú filozofiu.

Okrem toho, že ako vedúci lektor riadi všetky kurzy Inštitútu zdravého života, prednáša na verejných a firemných kurzoch aj problematiku, ktorá je úzko spojená so životným štýlom - tzv. "soft skills", konkrétne prevenciu proti stresu (stress management), asertívne jednanie a taktiež hospodárenie s časom (time management). V oblasti poradenstva poskytuje výživovým poradkyniam v poradniach Inštitútu zdravého života supervíziu v prípade zložitejších klientov. Je autorom niekoľkých populárne naučných kníh zaoberajúcich sa samotnou výživou, jej zákonitosťami, otázkami obezity a redukcie telesnej hmotnosti, vplyvom životného štýlu na prevenciu predčasného starnutia a takisto knihu zaoberajúcu sa prídavnými látkami v potravinách - tzv. "Éčka". Publikuje v rôznych časopisoch a na rôznych webových portáloch, ktoré sa venujú výžive a životným štýlom. Taktiež píše e-booky, podieľa sa na mnohých projektoch zameraných na zdravý životný štýl a verejne prednáša. Ako odborný garant sa podieľa na tvorbe nutričného softwaru FitLinie WelkoEdition. Je odborným spolupracovníkom projektu CEFFvedúcim lektorom projektu Zdravie v práci. Je takisto aktívnym členom Aliance výživových poradců ČR, kde pracuje ako člen Etickej a vzdelávacej komisie.

Veľkú pozornosť venuje ďalšiemu vzdelávaniu sa, ale nájde si čas aj na aktívny odpočinok v podobe pravidelných športových aktivít, ako napríklad jazda na bicykli, korčuľovanie, nordicwalking, plávanie, nohejbal, lyžovanie. Rád a často číta odbornú literatúru, ale aj beletriu a veľmi si užíva chvíle so svojou malou vnučkou.


Ing. Gabriela Stoklasová 

Ing. Gabriela Stoklasová 

Gabriela je manažérka a lektorka projektu Výživa online, výživovou poradkyňou a osobnou trénerkou. S Vladimírom začala spolupracovať v roku 2018 a spolu vytvorili projekt na Slovensku, ktorý vám na našich stránkach ponúka kurzy zamerané na výživu a prevenciu, a to prostredníctvom online štúdia. Oblasti výživy sa venuje už vyše desať rokov a spája to s jej vášňou pre cvičenie a trénerstvo. Vyštudovala odbor Biotechnológie a potravinárstvo na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. 
Medzi jej záľuby patrí najmä cvičenie a športovanie, prechádzky v prírode, vzdelávanie sa a jej najväčšou vášňou je jej práca osobnej trénerky. Trénerstvu sa venuje už vyše deväť rokov a pomohla už mnohým ľuďom k zlepšeniu zdravotného stavu, konkrétne s redukciou hmotnosti, zvýšeniu kondície, sily a vytrvalosti. Podrobnejšie informácie jej ponuku služieb nájdete na jej webe www.poddoformy.sk


Lektorka výživy Lucie Krejčí, DiS

Bc. Lucie Krejčí

Lucie je absolventkou odboru Cestovní ruch Pedagogickej fakulty v Hradci Králové. Dlhú dobu pracovala v informačných centrách a ponúkala pomoc klientom prichádzajúcim do regiónu.

O bylinky sa zaujímala už v mladšom veku a účinky rôznych zmesí skúšala na svojich blízkych a rodine. Od roku 2010 sa pustila do štúdia byliniek a neskôr naplno do detoxikačnej medicíny a otvorila si svoj obchodík práve s bylinkami, prírodnou medicínou a zdravou výživou. Absolvovala kurzy detoxikačnej medicíny  firmy Joalis MUDr. Josefa Jonáše a aktuálne sa venuje poradenstvu v tejto oblasti. Ďalej sa učila u Mgr. Jarmily Podhornej, Vládi Vitáska alebo pána Ďuriny v spoločnosti DIOCHI.

Snaží sa neustále vzdelávať a hľadať čo najúčinnejší spôsob ako pomôcť klientovi zbaviť sa nežiadúcich problémov, ktoré spôsobujú rôzne bolesti a ochorenia. Pracuje s klientmi na princípe celostnej medicíny, teda nerieši len fyzické problémy, ale hľadá aj emocionálne a psychické príčiny, ktoré videli k zdravotným problémom. Snaží sa klientom ukázať správnu cestu ku zdraví, ktorá je vždy veľmi individuálna.

Dlhú dobu sa zajíma o problematiku zdravej výživy, a preto absolvovala taktiež kurzy výživového poradenstva vo Welko Team s.r.o. Okrem bežného výživového poradenstva sa zameriava najmä na testovanie problematických potravín u konkrétneho klienta a na prispôsobenie jeho jedálničku týmto „intoleranciám“.

Veľmi rada trávi čas v prírode, najobľúbenejšou pohybovou aktivitou sú prechádzky a turistika s manželom a psom.

V našich kurzoch Lucia pripravila pre vás prednášky na tému  DETOXIKÁCIA INTOXIKÁCIA.


Lektorka výživy Iva Dvorská, DiS

Iva Dvorská, DiS.

Iva vystudovala obor diplomovaný radiologický asistent a na této pozici působila několik let v Dětské nemocnici v Brně.  Již od mládí se zajímala o oblast zdravého životního stylu, zejména výživy, a když svoje znalosti v tomto oboru nemohla uplatnit ve zdravotnictví, rozhodla se pro samostatnou dráhu. Doplnila si vzdělání v této oblasti a v současnosti je Iva odbornou konzultantkou v oblasti výživy a zdravého životního stylu. má vlastní úspěšnou výživovou poradnu YVES Consulting. Je členkou Aliance výživových poradců ČR a poradkyní v celostátním projektu CEFF - Pestrá strava bez zbytečné chemie, který se zaměřuje především na zdravé stravování v základních školách, kantýnách i restauracích po celé republice. Působí i jako lektorka ve škole celostní a přírodní medicíny Kamaté.

Je také ambassadorkou projektu nadace Jamie Oliviera, Food Revolution Day pro Českou republiku. V projektu Institutu zdravého života Welko, vede jihomoravský projektový tým projektu Zdraví v práci. Pro své klienty vytváří vysoce personalizované profesionální stravovací plány, které jsou vždy doplněny koučinkem také v oblasti psychiky, neboť ta tvoří významnou součást kýženého úspěchu.

Iva je předsedkyní Etické a vzdělávací komise Aliance výživových poradců ČR a také autorizovanou osobou pro profesní zkoušky na profesi Výživový poradce a můžete se s ní setkat jako s členkou zkušební komise, v případě, že se rozhodnete absolvovat profesní zkoušku u nás.

V našich kurzech se s í setkáte zejména na lekcích věnovaných nutričním výpočtům a praktickému sestavování stravovacího plánu, kde Vám předá svoje bohaté zkušenosti z práce s klienty.

Víc informací o Ivě najedete na jejím webu  www.yves.consulting


Lektorka výživy Jana dankova, Ing

Ing. Jana Daňková, DiS.

Jana vystudovala obor Chemie a technologie potravin v Brně na Mendelově univerzitě a poté si vzdělání rozšířila o studium oboru Diplomovaný nutriční terapeut. Během studia absolvovala praxi ve Fakultní nemocnici Bohunice, Dětské nemocnici a ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně. Výživa a sport ji provází celý život. Dříve hrála vrcholově volejbal, dnes se věnuje vzpírání a crossfit. V současné době spolupracuje se sportovní diagnostikou Řehoř a OCA (Open Cycling Academy), kde zajišťuje výživovou a kondiční stránku. Jana se neustále snaží vzdělávat, zkoumá nové trendy v racionální výživě, ale i novinky ve sportovní výživě a nutričním timingu, aby mohla svým klientům co nejlépe poradit jak v rámci redukce hmotnosti, tak ve výživě s cílem zvyšování sportovního výkonu. V našich kurzech se s ní setkáte na přednáškách a dalších vzdělávacích akcích věnovaných výživě ve sportu.

Jana je také autorizovanou zástupkyní našeho Institutu pro profesní zkoušky na profesi Výživový poradce, takže se s ní můžete setkat ve zkušební komisi, která Vás bude zkoušet, pokud se rozhodnete absolvovat profesní zkoušku u nás.


Lektorka výživy Ing. Hana Střítecká, PhD., DiS

Ing. Hana Střítecká, PhD., DiS. 

hlavní lektorka pro Východočeský kraj

Hanka se po studiu na VŠ Chemicko-technologické v Pardubicích odklonila od původního směru studia chemického technologa a začala se dovzdělávat v oblasti fyziologie, výživy člověka a procesní hygieny potravin. Toto vzdělávání zakončila v r. 2006 atestací v oboru. V letech 2006-2010 absolvovala několik odborných stáží v problematice práce v poradně výživy (problematika prevence a ovlivňování obezity) a kurzů pořádaných IPVZ v oblasti výživy, biochemie stárnutí a léčivých rostlin a Potravinářskou komorou v oblasti kvality potravin. V roce 2010 získala osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví a 2016 v oboru nutriční terapeut.

Od roku 2001 působí jako vysokoškolská pedagožka skupiny hygieny výživy, na Univerzitě Obrany v Hradci Králové a je zde i garantem a tvůrcem vícedenních kurzů Nauka o potravinách pro zájemce z řad příslušníků Zdrav. služby Armády ČR. Přes 10 let přednášela na Jihočeské univerzitě pro obor Nutriční terapeut a stále přednáší na Lékařské fakultě Palackého univerzity ve více oborech a pro Školu klinické naturopatie.
Spoluprací s Centrem pro poruchy výživy v Hradci Králové, Anabell apod. se snaží své teoretické znalosti převést do běžné poradenské praxe.

Jako člen několika českých i zahraničních společností (Česká obezitologická společnost, Společnost pro výživu, TheEuropeanAssociationfor the Study of Obesity, The EuropeanFederationof the AssociationsofDieticians…) se snaží zvyšovat povědomí běžné populace o problémech spojených s obezitou (je jedním z garantů projektu www.sdetmiprotiobezite.cz) nebo jak se orientovat v nabídce potravin tak, aby si člověk zvolil tu nejkvalitnější a nejzdravější. Je spoluautor kritérií pro udělování loga „čteme etikety za vás“ a zároveň ředitelkou občanského sdružení FÉR potravina.  Spolupracuje i s médii dTest, Černé ovce, A Dost!, Český rozhlas Hradec Králové.

Hanka je viceprezidentkou Aliance výživových poradců ČR a autorizovanou osobou pro kvalifikační zkoušky profese Výživový poradce.

Životní filozofie    
Snažit se stále poznávat nové věci a nenechat se svázat do zaběhnutých stereotypů. A nezapomínat, že domluvou a slušným chováním se člověk sice nedostane k danému cíli nejrychleji, ale nejblíže.


Lektorka výživy Ing. Iva Hrnčiřiková, PhD.

Ing. Iva Hrnčiříková, PhD.

Iva vystudovala chemii potravin a doktorát s tématem dětské obezity obhájila na Lékařské fakultě Masarykovy university v Brně. V současnosti pracuje jako odborný asistent na Katedře podpory zdraví Fakulty sportovních studií na Masarykově univerzitě v Brně. Zde působí jednak jako učitel, ale zároveň jako řešitel nebo spoluředitel několika projektů. V rámci poradenské činnosti na fakultě pracuje jak s vrcholovými sportovci, reprezentanty ČR v různých sportech, ale také s rekreačními sportovci.  Přednáší také pro širokou laickou i sportovní veřejnost a jsem konzultantem výživy několika sportovních klubů. 

V roce 2020 byla jmenována ředitelkou Centra informací a prevence Masarykova onkologického ústavu v Brně, které je pilotním projektem pro řešení problematiky prevence onkologických onemocnění. 

Tamtéž vede i Poradnu pro zdravou výživu a odvykání kouření. Tuto poradnu zaštiťuje Liga proti rakovině Brno, nezisková organizace, jejíž je předsedkyně od roku 2010. Pracovní zaměření je poradenství o výživě, snižování hmotnosti, dětská obezita. Je spoluautorkou některých publikací například Ečka v potravinách, kterou napsala společně s Ing. Vladimírem Kleschtem a kolegyní Mgr. Lucií Mandelovou, dále cpress publishing a učebních textů.

Iva je také autorizovanou zástupkyní našeho Institutu pro profesní zkoušky na profesi Výživový poradce a můžete se s ní setkat jako s členkou, případně jako s předsedkyní zkušební komise, v případě, že se rozhodnete absolvovat profesní zkoušku u nás.


Lektorka výživy Mgr. Monika Rychlovská Tělupilová, DiS

Mgr. Monika Rychlovská Tělupilová, DiS.

Moničin příběh započal před dvanácti lety, ještě v době jejího studia na VŠ a byl motivován zejména jejím zájmem o zdravý životní styl a výživa, který pramenil z toho, že od malička řešila svůj vzhled, hmotnost, ale také velmi častou nemocnost a zažívací obtíže. Ještě v době studia na Pedagogické fakultě MU absolvovala mnoho kurzy v oblasti výživy, čínské medicíny, masáží, čínských masáží, akupunktury a osobního rozvoje. Po ukončení studia na VŠ začala dálkově studovat obor nutriční terapie na VOŠ v Brně. Přesto nedá dopustit na znalosti, které získala na svém rekvalifikačním kurzu ve výživě, který na nejvyšší možné úrovni a rozsahem byl opravdu srovnatelný se studiem nutriční terapie.

Dále absolvovala kurz trenéra fitness u firmy Tonus, která produkuje velmi kvalitní trenéry s bohatými znalostmi zaměřenými zejména na zdravé cvičení, a nikoliv na to, jak co nejrychleji nahnat bicepsy.
V neposlední řadě prošla mezinárodním koučovacím kurzem pod vedením kouče Riche Bernsteina, který se zaměřuje na genderovou inteligenci a vychází z poznatků Johna Graye, světoznámého autora knihy Muži jsou z Marsu a ženy z Venuše. Jak vidět, Monika investovala opravdu spoustu času. Výsledek je ten, že Monika je uznávanou a velmi žádanou výživovou poradkyní, která má dnes již stovky spokojených klientů

Kromě individuálního poradenství se angažuje i několika projektech a je nutriční garantkou celorepublikového projektu Pestrá strava -  CEFF v České i Slovenské republice, který se zaměřuje na kvalitní stravování bez zbytečné chemie. Zajímavou zkušenost získala v roce 2017 v projektu Česká MISS, kde byla součástí nutričního týmu a ve finále zasedla také v porotě. Od roku 2019 je nutričním garantem a tváří KetoMix diety. 

Monika je také autorizovanou zástupkyní našeho Institutu pro profesní zkoušky na profesi Výživový poradce a můžete se s ní setkat jako s členkou, případně jako s předsedkyní zkušební komise, v případě, že se rozhodnete absolvovat profesní zkoušku u nás.
Víc informací o Monice najedete na jejím webu www.telupilka.cz


Lektorka výživy Mgr. Dagmar Mušková

Mgr. Dagmar Mušková

Dáša absolvovala obor nutriční specialista na prestižní Lékařské fakultě Masarykovy university v Brně. Prošla odbornou praxí převážně v nemocničních zařízeních a dalších lékařských centrech, konkrétně ve Fakultní nemocnici u sv. Anny, Dětské nemocnici, Fakultní nemocnici Bohunice, Diabetologické ambulanci v nemocnici Milosrdných Bratří, v Masarykově onkologickém ústavu – vše v Brně, dále v Nemocnici Moto v Praze. V Hospici sv. Josefa v Rajhradě a též v Sirnatých lázních v Ostrožské Nové Vsi.
Odbornost, svoje nadšení a zájem o oblast výživy a poradenskou činnost hned po ukončení studia v roce 2014 uplatnila otevřením dietologické poradny ve Zlíně pod záštitou kardiologické ambulance Angiocor.

Kromě práce v Dietologické poradně získala další zkušenosti na pozici odborného lektora ve společnost InBody, kde vykonávala edukační činnost a školila personál převážně zdravotnických zařízení, středních a vysokých škol, fitness center a výživových poraden po celé České a Slovenské republice v technologii bioimpedance a interpretaci výsledků InBody.
V roce 2019 rozšířila nabídku svých služeb také do Brna, kde otevřela Dietologickou poradnu pod sjednoceným názvem "Příběh kalorie" pro Zlín i Brno.

Kromě vykonávané praxe v dietologické poradně se věnuji i dalším odborným aktivitám a projektům v rámci prevence nadváhy a obezity u dětí a dospělých.Mezi její další aktivity patří předevšímSpolupráce se zdravotními pojišťovnami v České republice v rámci různých preventivních programů a pořádání Dnů zdraví v podnikatelském prostředí.
Dáša je také autorizovanou zástupkyní našeho Institutu pro profesní zkoušky na profesi Výživový poradce a můžete se s ní setkat jako s členkou, případně jako s předsedkyní zkušební komise, v případě, že se rozhodnete absolvovat profesní zkoušku u nás.

Víc informací o Dáši najedete na jejím webu www.pribehkalorie.cz


Lektorka výživy Dita Desová

Ing. Dita Desová

Dita je absolventkou Vysoké školy zemědělské v Brně, obor výživa a reprodukce, kterou ukončila v roce 1993. Celý svůj profesní život se věnuje pedagogické činnosti v tomto oboru. Vyučovala na různých typech SŠ, od r. 2010 působí na SŠ veterinární, zdravotnické a zemědělské v Třebíči. Od mládí se věnuje tanci, později přidala bodyfitness. Intenzivně se problematice racionální výživy a celkovému zdravému životnímu stylu věnuje posledních 15 let. Pravidelně cvičí - cvičila i celou dobu těhotenství a později vedla cvičení matek s dětmi založené na bázi základních posilovacích cviků. Neustále se vzdělává, hledá nové informace, zejména z oblasti výživy, ale současně také vychází ze starých, staletími osvědčených zásad stravování, které s hlubokou úctou k přírodě dodržovaly její cykly i ve stravování a na kterých jsou dnes založeny zásady racionální výživy. 

 Kromě výživy se věnuje i problematice závislostí a v tomto oboru absolvovala celou řadu vzdělávacích akcí, zejména školení a seminářů. V našich kurzech se s ní setkáte na přednáškách věnovaných problematice metabolismu, trávící soustavě, potravinové pyramidě, základním zásadám racionální výživy a také Vás provede historií výživy.


Mgr. et Mgr. Lenka Michalcová, PhD.

Mgr. et Mgr. Lenka Michalcová, PhD.

Lenka vystudovala obor Biochemie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity (PřF MU) v Brně. Během svého doktorského studia, které ukončila v roce 2019, se rozhodla rozšířit své vědomosti i za hranice biochemie a to studiem oboru „Bioanalytik – odborný pracovník v laboratorních metodách“ změřeným na ostatní medicínské laboratorní obory jako je lékařská hematologie, imunologie, genetika, transfuzní lékařství, patologie a mikrobiologie. Vsoučasnosti pracuje jako výzkumník na ústavu Biochemie PřF MU.Podílí se zde navýzkumných projektech, výuce i vedení studentů v pozici školitele či konzultanta.

 Dále je lektorkou Jógy ve vzduchu ® a kondiční trenérkou spolupracující s brněnským studiem Levitas. A od roku 2014 má svou soukromou poradenskou praxi v Jindřichově Hradci a Brně, kde pomáhá klientům řešit problematiku týkající se výživy, zdravého životního stylu a pohybových aktivit.

Lenka je také autorizovanou zástupkyní našeho Institutu pro profesní zkoušky na profesi Výživový poradce.