0 €

LektoRi výživy

Ing. et Ing. Vladimír Klescht

Ing. et Ing. Vladimír Klescht

vedúci lektor a odborný garant kurzov

Vladimír je zakladateľom a odborným garantom Inštitútu zdravého života (Welko Team s.r.o.) a spoluzakladateľom Inštitútu zdravého života Welko Team Slovakia s.r.o.) na Slovensku. Je skúsený poradca, kouč a lektor, ktorý sa tejto problematike venuje už takmer 20 rokov. Výživu študoval na Fakultě sportovních studií Masarykovej univerzity v Brne. Nezameriava sa však iba na výživu, ale celkovo na životný štýl, ktorého je výživa neoddeliteľnou súčasťou a jedným z hlavných pilierov. Je veľkým propagátorom myšlienky, že zdravý životný štýl (wellness) nie je iba moderná a dočasná záležitosť, ale považuje ho za trvalú životnú filozofiu.

Okrem toho, že ako vedúci lektor riadi všetky kurzy Inštitútu zdravého života, prednáša na verejných a firemných kurzoch aj problematiku, ktorá je úzko spojená so životným štýlom - tzv. "soft skills", konkrétne prevenciu proti stresu (stress management), asertívne jednanie a taktiež hospodárenie s časom (time management). V oblasti poradenstva poskytuje výživovým poradkyniam v poradniach Inštitútu zdravého života supervíziu v prípade zložitejších klientov. Je autorom niekoľkých populárne naučných kníh zaoberajúcich sa samotnou výživou, jej zákonitosťami, otázkami obezity a redukcie telesnej hmotnosti, vplyvom životného štýlu na prevenciu predčasného starnutia a takisto knihu zaoberajúcu sa prídavnými látkami v potravinách - tzv. "Éčka". Publikuje v rôznych časopisoch a na rôznych webových portáloch, ktoré sa venujú výžive a životným štýlom. Taktiež píše e-booky, podieľa sa na mnohých projektoch zameraných na zdravý životný štýl a verejne prednáša. Ako odborný garant sa podieľa na tvorbe nutričného softwaru FitLinie Welko Edition. Je odborným spolupracovníkom projektu CEFFvedúcim lektorom projektu Zdravie v práci. Je takisto aktívnym členom Aliance výživových poradců ČR, kde pracuje ako člen Etickej a vzdelávacej komisie.

Veľkú pozornosť venuje ďalšiemu vzdelávaniu sa, ale nájde si čas aj na aktívny odpočinok v podobe pravidelných športových aktivít, ako napríklad jazda na bicykli, korčuľovanie, nordicwalking, plávanie, nohejbal, lyžovanie. Rád a často číta odbornú literatúru, ale aj beletriu a veľmi si užíva chvíle so svojou malou vnučkou.


welko-tym-gabriela-stoklasova.jpg

Ing. Gabriela Stoklasová

Gabriela je manažérka a lektorka projektu Výživa online, výživovou poradkyňou a osobnou trénerkou. S Vladimírom začala spolupracovať v roku 2018 a spolu vytvorili projekt na Slovensku, ktorý vám na našich stránkach ponúka kurzy zamerané na výživu a prevenciu, a to prostredníctvom online štúdia. Oblasti výživy sa venuje už vyše desať rokov a spája to s jej vášňou pre cvičenie a trénerstvo. Vyštudovala odbor Biotechnológie a potravinárstvo na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. 
Medzi jej záľuby patrí najmä cvičenie a športovanie, prechádzky v prírode, vzdelávanie sa a jej najväčšou vášňou je jej práca osobnej trénerky. Trénerstvu sa venuje už vyše deväť rokov a pomohla už mnohým ľuďom k zlepšeniu zdravotného stavu, konkrétne s redukciou hmotnosti, zvýšeniu kondície, sily a vytrvalosti. Podrobnejšie informácie jej ponuku služieb nájdete na jej webe www.poddoformy.sk.

Slovenskí lektori

Foto_profil.jpg

RNDr. Jana Lomenová, PhD.

Jana vyštudovala chémiu v špecializácii biotechnológie a doktorát obhájila v odbore biochémia, výživa a ochrana zdravia na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave v roku 2009. Vo svojej odbornej praxi sa venuje hlavne štúdiu prírodných látok a ich vplyvu na ľudské zdravie. Snaží sa hľadať účinné ochranné mechanizmy týchto fytochemikálií v prevencii/liečbe niektorých chronických ochorení. Pôsobí v rámci Centra Experimentálnej medicíny, v.v.i. na Slovenskej akadémii vied. Tematiku výživu vníma z komplexného pohľadu, pričom integruje rozsiahle poznatky z vedeckých štúdií a vlastnej praxe, ako aj personalizovaný prístup k výžive. Je autorkou viac ako 20 zahraničných vedeckých publikácií s viac ako 600 citáciami. Je aktívnou lektorkou v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu.

Je úspešnou absolventkou profesijnej kvalifikácie na profesiu Výživový poradca.


image2.jpeg

Ing. Eva Püšpökyová

Eva vyštudovala odbor Výživy ľudí na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Medzi jej záľuby patria cvičenie, posilňovanie, korčuľovanie, prechádzky v prírode a v neposlednom rade jazda na motorke, práca s ľuďmi a vymýšľanie zdravých a rýchlych receptov pre ľudí, ktorí nechcú alebo nemôžu tráviť veľké množstvo času v kuchyni.

Jej záujmom je aj neustále vzdelávanie a získavanie nových informácii ohľadom výživy. Tieto informácie ďalej rozširuje a podáva ďalej pomocou webinarov a lektorstva pre ľudí, ktorý sa zaujímajú o zdravý životný štýl. Aj preto sa rozhodla absolvovať vyšší stupeň vzdelania vo výžive - profesijnú kvalifikáciu Inštitútu Welko CZ, ktorej je úspešnou absolventkou. 


betka.jpg

Alžbeta Škařupová

Alžbeta vyštudovala odbor farmaceutický laborant a v lekárenstve pracuje už vyše desať rokov. Svoje znalosti o zdraví sa rozhodla rozšíriť aj v oblasti výživy ľudí, nakoľko správna životospráva je najlepšia prevencia rôznych ochorení. Je úspešnou absolventkou profesijnej kvalifikácie inštitútu Welko CZ a momentálne sa plne venuje poradenstvu vo výžive.

Ako matka dvoch detí vie, že čím skôr si osvojíme zdravé návyky životosprávy, tým väčšiu šancu získame na prežitie kvalitnejšieho života. Aj to ju neustále motivuje k ďalšiemu vzdelávaniu nielen seba, ale aj ďalších nadšencov zdravej výživy prostredníctvom webinárov.

Českí lektori

Lektorka výživy Lucie Krejčí, DiS

Bc. Lucie Krejčí

Lucie je absolventkou odboru Cestovní ruch Pedagogickej fakulty v Hradci Králové. Dlhú dobu pracovala v informačných centrách a ponúkala pomoc klientom prichádzajúcim do regiónu.

O bylinky sa zaujímala už v mladšom veku a účinky rôznych zmesí skúšala na svojich blízkych a rodine. Od roku 2010 sa pustila do štúdia byliniek a neskôr naplno do detoxikačnej medicíny a otvorila si svoj obchodík práve s bylinkami, prírodnou medicínou a zdravou výživou. Absolvovala kurzy detoxikačnej medicíny  firmy Joalis MUDr. Josefa Jonáše a aktuálne sa venuje poradenstvu v tejto oblasti. Ďalej sa učila u Mgr. Jarmily Podhornej, Vládi Vitáska alebo pána Ďuriny v spoločnosti DIOCHI.

Snaží sa neustále vzdelávať a hľadať čo najúčinnejší spôsob ako pomôcť klientovi zbaviť sa nežiadúcich problémov, ktoré spôsobujú rôzne bolesti a ochorenia. Pracuje s klientmi na princípe celostnej medicíny, teda nerieši len fyzické problémy, ale hľadá aj emocionálne a psychické príčiny, ktoré viedli k zdravotným problémom. Snaží sa klientom ukázať správnu cestu k zdraviu, ktorá je vždy veľmi individuálna.

Dlhú dobu sa zajíma o problematiku zdravej výživy, a preto absolvovala taktiež kurzy výživového poradenstva vo Welko Team s.r.o.. Okrem bežného výživového poradenstva sa zameriava najmä na testovanie problematických potravín u konkrétneho klienta a na prispôsobenie jeho jedálničku týmto „intoleranciám“.

Veľmi rada trávi čas v prírode, najobľúbenejšou pohybovou aktivitou sú prechádzky a turistika s manželom a psom.

V našich kurzoch Lucia pripravila pre vás prednášky na tému  DETOXIKÁCIA INTOXIKÁCIA.


Lektorka výživy Iva Dvorská, DiS

Iva Dvorská, DiS.

Iva vyštudovala odbor diplomovaný rádiologický asistent a na tejto pozícii pôsobila niekoľko rokov v Detskej nemocnici v Brne.  Už v mladosti sa zaujímala o oblasť zdravého životného štýlu, najmä výživy, a keď nemohla svoje znalosti v tomto odboru uplatniť v zdravotníctve, rozhodla sa pre samostatnú dráhu. Doplnila si vzdelanie v tejto oblasti a v súčasnosti je Iva odbornou konzultantkou v oblasti výživy a zdravého životného štýlu. Má vlastnú úspešnú výživovú poradňu YVES Consulting. Je členkou Aliancie výživových poradcov ČR a poradkyňou v čeloštátnom projektu CEFF - Pestrá strava bez zbytočnej chémie, ktorý sa zameriava predovšetkým na zdravé stravovanie v základných školách, kantínach a reštauráciách po celej republike. Pôsobí aj ako lektorka v škole celostnej a prírodnej medicíny Kamaté.

Je taktiež ambassadorkou projektu nadácie Jamie Oliviera, Food Revolution Day pre Českú republiku. V projekte Inštitútu zdravého života Welko, vedie juhomoravský projektový tím projektu Zdraví v práci. Pre svojich klientov vytvára vysoko personalizované profesionálne stravovacie plány, ktoré sú vždy doplnené koučingom taktiež v oblasti psychiky, lebo tá tvorí významnú súčasť vytúženého úspechu.

Iva je predsedníčkou Etickej a vzdelávacej komisie Aliance výživových poradců ČR a taktiež autorizovanou osobou pre profesijnú skúšku na profesiu Výživový poradca. Môžete sa s ňou stretnúť ako s členkou skúšobnej komisie, v prípade, že sa rozhodnete absolvovať profesijnú skúšku u nás.

V našich kurzoch sa s ňou stretnete najmä na lekciách venovaným nutričným výpočtom a praktickému zostavovaniu stravovacieho plánu, kde Vám posunie svoje bohaté skúsenosti z práce s klientmi.

Viac informácií o Ive nájdete na jej webe  www.yves.consulting


Lektorka výživy Jana dankova, Ing

Ing. Jana Daňková, DiS.

Jana vyštudovala odbor Chemie a technologie potravin v Brne na Mendelově univerzitě a potom si vzdelanie rozšírila o štúdium odboru Diplomovaný nutričný terapeut. Počas štúdia absolvovala prax vo Fakultnej nemocnici Bohunice, Detskej nemocnici a vo Fakultnej nemocnici u svätej Anny v Brne. Výživa a šport ju sprevádza celý život. Kedysi hrala vrcholovo volejbal, dnes sa venuje vzpieraniu a crossfit. V súčasnej dobe spolupracuje so športovou diagnostikou Řehoř a OCA (Open Cycling Academy), kde zaisťuje výživovú a kondičnú stránku. Jana sa neustále snaží vzdelávať, skúma nové trendy v racionálnej výžive, ale i novinky v športovej výžive a nutričnom timingu, aby mohla svojim klientom čo najlepšie poradiť v rámci redukcie hmotnosti, ako aj vo výžive s cieľom zvyšovanie športového výkonu. V našich kurzoch sa s ňou stretnete na prednáškach a ďalších vzdelávacích akciách venovaných výžive v športe.

Jana je taktiež autorizovanou zástupkyňou nášho Inštitútu pre profesijné skúšky na profesiu Výživový poradca, takže sa s ňou môžete stretnúť v skúšobnej komisii, ktorá Vás bude skúšať, pokiaľ sa rozhodnete absolvovať profesijnú skúšku u nás.


Lektorka výživy Ing. Hana Střítecká, PhD., DiS

Ing. Hana Střítecká, PhD., DiS. 

hlavná lektorka pre Východočeský kraj

Hanka sa po štúdiu na VŠ Chemicko-technologické v Pardubiciach odklonila od pôvodného smeru štúdia chemického technológa a začala sa dovzdelávať v oblasti fyziológie, výživy človeka a procesnej hygieny potravín. Toto vzdelávanie zakončila v roku 2006 atestáciou v odbore. V rokoch 2006-2010 absolvovala niekoľko odborných stáží v problematike práce v poradne výživy (problematika prevencie a ovplyvňovanie obezity) a kurzov vykonávaných IPVZ v oblasti výživy, biochémie starnutia a liečivých rastlín a Potravinárskou komorou v oblasti kvality potravín. V roku 2010 získala osvedčenie k výkonu zdravotnického povolania bez odborného dohľadu v odbore odborný pracovník v ochrane a podpore verejného zdravia a 2016 v odbore nutričný terapeut.

Od roku 2001 pôsobí ako vysokoškolská pedagogička skupiny hygieny výživy, na Univerzitě Obrany v Hradci Králové a je tu aj garantom a tvorcom viacdňových kurzov Náuka o potravinách pre záujemcov z radu príslušníkov Zdrav. služby Armády ČR. Vyše 10 rokov prednášala na Jihočeské univerzitě pre odbor Nutričný terapeut a stále prednáša na Lékařské fakultě Palackého univerzity vo viacerých odboroch a pre Školu klinické naturopatie.
Spolupracou s Centrom pre poruchy výživy v Hradci Králové, Anabell a pod. sa snaží svoje teoretické znalosti previesť do bežnej poradenskej praxi.

Ako člen niekoľkých českých a zahraničných spoločností (Česká obezitologická společnost, Společnost pro výživu, The European Association for the Study of Obesity, The European Federation of the Associations of Dieticians…) sa snaží zvyšovať povedomie bežnej populácie o problémoch spojených s obezitou (je jedným z garantov projektu www.sdetmiprotiobezite.cz) alebo ako sa orientovať v ponuke potravín tak, aby si človek zvolil tú najkvalitnejšiu a najzdravjšiu. Je spoluautor kritérií pre udeľovanie loga „čteme etikety za vás“ a zároveň riaditeľkou občanského združenia FÉR potravina.  Spolupracuje aj s médiami dTest, Černé ovce, A Dost!, Český rozhlas Hradec Králové.

Hanka je viceprezidentkou Aliance výživových poradců ČR a autorizovanou osobou pre kvalifikačné skúšky profesie Výživový poradca.

Životná filozofia    
Snažiť sa stále poznávať nové veci a nenechať sa zviazať do zabehnutých stereotypov. A nezabúdať, že dohodou a slušným chovaním sa človek síce nedostane k danému cieľu najrýchlejšie, ale najblížšie.


Lektorka výživy Mgr. Monika Rychlovská Tělupilová, DiS

Mgr. Monika Rychlovská Tělupilová, DiS.

Monikin príbeh začal pred dvanástimi rokmi, ešte v dobe jej štúdia na VŠ a bol motivovaný najmä jej záujmom o zdravý životný štýl a výživa, ktorý pramenil z toho, že odmalička riešila svoj vzhľad, hmotnosť, ale taktiež veľmi časté ochorenia a tráviace problémy. Ešte v dobe štúdia na Pedagogické fakultě MU absolvovala mnoho kurzov v oblasti výživy, čínskej medicíny, masáží, čínskych masáží, akupunktúry a osobného rozvoja. Po ukončení štúdia na VŠ začala ďialkovo študovať odbor nutričnej terapie na VOŠ v Brne. Aj tak nedá dopustiť na znalosti, ktoré získala na svojom rekvalifikačnom kurze vo výžive, ktorý na najvyššej možnej úrovne a rozsahom bol sktočne zrovnateľný so štúdiom nutričnej terapie.

Ďalej absolvovala kurz trenéra fitness firmy Tonus, ktorá produkuje veľmi kvalitných trenérov s bohatými znalosťami zameranými najmä na zdravé cvičenie a nie na to, ako čo najrýchlejšie nahnať bicepsy.
V neposlednom rade prešla medzinárodným koučovacím kurzom pod vedením kouča Riche Bernsteina, ktorý sa zameriava na genderovou inteligenciu a vychádza z poznatkov Johna Graye, svetoznámeho autora knihy Muži sú z Marsu a ženy z Venuše. Ako je možé vidieť, Monika investovala skutočne množstvo času k štúdiu. Výsledok je ten, že Monika je uznávanou a veľmi žiadanou výživovou poradkyňou, ktorá má dnes už stovky spokojných klientov.

Okrem individuálneho poradenstva sa angažuje aj na niekoľkých projektoch a je nutričnou garantkou celorepublikového projektu Pestrá strava -  CEFF v Českej a Slovenskej republike, ktorý sa zameriave na kvalitné stravovanie bez zbytočnej chémie. Zaujímavú skúsenosť získala v roku 2017 v projekte Česká MISS, kde bola súčasťou nutričného tímu a vo finále zasadla taktiež v porote. Od roku 2019 je nutričným garantom a tvárou KetoMix diéty. 

Monika je taktiež autorizovanou zástupkyňou nášho Inštitútu pre profesijné skúšky na profesiu Výživový poradca a môžete sa s ňou stretnúť ako s členkou, prípadne ako s predsedkyňou skúšobnej komisie, v prípade, že sa rozhodnete absolvovať profesijnú skúšku u nás.
Viac informácií o Monike nájdete na jej webe www.telupilka.cz


Lektorka výživy Ing. Iva Hrnčiřiková, PhD.

Ing. Iva Hrnčiříková, PhD.

Iva vyštudovala chémiu potravín a doktorát s témou detskej obezity obhájila na Lékařské fakultě Masarykovy university v Brne. V súčasnosti pracuje ako odborný asistent na Katedře podpory zdraví Fakulty sportovních studií na Masarykově univerzitě v Brne. Tu púsobí jednak ako učiteľ, ale zároveň ako riešiteľ alebo spoluriaditeľ niekoľkých projektov. V rámci poradenskej činnosti na fakulte pracuje s vrcholovými športovcami, reprezentantmi ČR v rôznych športoch, ale taktiež s rekreačnými športovcami.  Prednáša taktiež pre širokú laickú a športovú verejnosť a je konzultantom výživy niekoľkých športovných klubov. 

V roku 2020 bola menovaná riaditeľkou Centra informací a prevence Masarykova onkologického ústavu v Brne, ktoré je pilotným projektom pre riešenie problematiky prevencie onkologických ochorení. 

Tam vedie aj Poradňu pre zdravú výživu a odvykaniu fajčenia. Túto poradňu zaštiťuje Liga proti rakovině Brno, nezisková organizácia, ktorej je predsedníčka od roku 2010. Pracovné zameranie je poradenstvo o výžive, znižovanie hmotnosti, detská obezita. Je spoluautorkou niekturých publikácií, napríklad Éčka v potravinách, ktorú napísala spoločne s Ing. Vladimírom Kleschtom a kolegyňou Mgr. Luciou Mandelovou, ďalej cpress publishing a učebných textov.

Iva je taktiež autorizovanou zástupkyňou nášho Inštitútu pre profesijné skúšky na profesiu Výživový poradca a môžete sa s ňou stretnúť ako s členkou, prípadne ako s predsedníčkou skúšobnej komisie, v prípade, že sa rozhodnete absolvovať profesijnú skúšku u nás.


Lektorka výživy Mgr. Dagmar Mušková

Mgr. Dagmar Mušková

Dáša absolvovala obor nutriční specialista na prestižní Lékařské fakultě Masarykovy university v Brně. Prošla odbornou praxí převážně v nemocničních zařízeních a dalších lékařských centrech, konkrétně ve Fakultní nemocnici u sv. Anny, Dětské nemocnici, Fakultní nemocnici Bohunice, Diabetologické ambulanci v nemocnici Milosrdných Bratří, v Masarykově onkologickém ústavu – vše v Brně, dále v Nemocnici Moto v Praze. V Hospici sv. Josefa v Rajhradě a též v Sirnatých lázních v Ostrožské Nové Vsi.
Odbornost, svoje nadšení a zájem o oblast výživy a poradenskou činnost hned po ukončení studia v roce 2014 uplatnila otevřením dietologické poradny ve Zlíně pod záštitou kardiologické ambulance Angiocor.

Kromě práce v Dietologické poradně získala další zkušenosti na pozici odborného lektora ve společnost InBody, kde vykonávala edukační činnost a školila personál převážně zdravotnických zařízení, středních a vysokých škol, fitness center a výživových poraden po celé České a Slovenské republice v technologii bioimpedance a interpretaci výsledků InBody.
V roce 2019 rozšířila nabídku svých služeb také do Brna, kde otevřela Dietologickou poradnu pod sjednoceným názvem "Příběh kalorie" pro Zlín i Brno.

Kromě vykonávané praxe v dietologické poradně se věnuji i dalším odborným aktivitám a projektům v rámci prevence nadváhy a obezity u dětí a dospělých.Mezi její další aktivity patří předevšímSpolupráce se zdravotními pojišťovnami v České republice v rámci různých preventivních programů a pořádání Dnů zdraví v podnikatelském prostředí.
Dáša je také autorizovanou zástupkyní našeho Institutu pro profesní zkoušky na profesi Výživový poradce a můžete se s ní setkat jako s členkou, případně jako s předsedkyní zkušební komise, v případě, že se rozhodnete absolvovat profesní zkoušku u nás.

Víc informací o Dáši najedete na jejím webu www.pribehkalorie.cz


Lektorka výživy Dita Desová

Ing. Dita Desová

Dita je absolventkou Vysoké školy zemědělské v Brně, obor výživa a reprodukce, kterou ukončila v roce 1993. Celý svůj profesní život se věnuje pedagogické činnosti v tomto oboru. Vyučovala na různých typech SŠ, od r. 2010 působí na SŠ veterinární, zdravotnické a zemědělské v Třebíči. Od mládí se věnuje tanci, později přidala bodyfitness. Intenzivně se problematice racionální výživy a celkovému zdravému životnímu stylu věnuje posledních 15 let. Pravidelně cvičí - cvičila i celou dobu těhotenství a později vedla cvičení matek s dětmi založené na bázi základních posilovacích cviků. Neustále se vzdělává, hledá nové informace, zejména z oblasti výživy, ale současně také vychází ze starých, staletími osvědčených zásad stravování, které s hlubokou úctou k přírodě dodržovaly její cykly i ve stravování a na kterých jsou dnes založeny zásady racionální výživy. 

 Kromě výživy se věnuje i problematice závislostí a v tomto oboru absolvovala celou řadu vzdělávacích akcí, zejména školení a seminářů. V našich kurzech se s ní setkáte na přednáškách věnovaných problematice metabolismu, trávící soustavě, potravinové pyramidě, základním zásadám racionální výživy a také Vás provede historií výživy.


Mgr. et Mgr. Lenka Michalcová, PhD.

Mgr. et Mgr. Lenka Michalcová, PhD.

Lenka vystudovala obor Biochemie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity (PřF MU) v Brně. Během svého doktorského studia, které ukončila v roce 2019, se rozhodla rozšířit své vědomosti i za hranice biochemie a to studiem oboru „Bioanalytik – odborný pracovník v laboratorních metodách“ změřeným na ostatní medicínské laboratorní obory jako je lékařská hematologie, imunologie, genetika, transfuzní lékařství, patologie a mikrobiologie. Vsoučasnosti pracuje jako výzkumník na ústavu Biochemie PřF MU.Podílí se zde navýzkumných projektech, výuce i vedení studentů v pozici školitele či konzultanta.

 Dále je lektorkou Jógy ve vzduchu ® a kondiční trenérkou spolupracující s brněnským studiem Levitas. A od roku 2014 má svou soukromou poradenskou praxi v Jindřichově Hradci a Brně, kde pomáhá klientům řešit problematiku týkající se výživy, zdravého životního stylu a pohybových aktivit.

Lenka je také autorizovanou zástupkyní našeho Institutu pro profesní zkoušky na profesi Výživový poradce.

 

Zdroj dynamické sekce: Napište nám (Formulář)