0 €

O projekte Výživa Online

Projekt Výživa.online je spoločným projektom spoločností Welko Team s.r.o. - Institut zdravého života so sídlom v Brne (www.welko.cz) a SimplyFit s.r.o. so sídlom v Bratislavě (www.ladyfitspot.sk). Spoločnosť Welko Team s.r.o. už 10 rokov organizuje vzdelávacie aktivity v oblasti zdravého životného štýlu s primárnym zameraním na výživu. Hlavnou náplňou sú kurzy, a to prezenčné i online. Najmä o formu online je v poslednom období zvýšený záujem. Základným kurzom je kurz Výživový poradca, ktorý je akreditovaný Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky. Žiaľ, na Slovensku nie je zatiaľ táto odbornosť ani v ponuke pre možnú akreditáciu. Z toho dôvodu je medzi poslucháčmi online formy tohto kurzu mnoho záujemcov zo Slovenska, pretože túto modernú a atraktívnu formu štúdia na Slovensku zatiaľ žiadna vzdelávacia inštitúcia neponúka.

Takže náš kurz Výživový poradca je prvý a jediný akreditovaný kurz na Slovensku.

Súčasťou akreditovaného kurzu Výživový poradca je jeden víkend takzvaných praktických lekcií, ktorých sa zúčastňujú poslucháči, ktorí už majú naštudovanú teóriu. Tieto praktické lekcie sú zamerané na prevádzanie nutričných výpočtov a na zostavovanie individuálnľho stravovacieho plánu pomocou nutričného softvéru FitLinie. 

Školskú verziu tohto softvéru majú poslucháči k dispozícii, je to súčasť ceny kurzu. Aby sme vyšli slovenským záujemcom v ústrety a nemuseli by na praktické lekcie cestovať do Brna, realizujeme ich aj v Bratislave. Najnovšie realizujeme už aj praktické lekcie, vrátane záverečného testu online formou, a to naživo cez aplikáciu Zoom, takže nie je nutné nikam cestovať. 

Okrem "veľkého", t.j. akreditovaného kurzu Výživový poradca Vám prinášame aj mnoho ďalších, menších špecializovaných kurzov, ktoré slúžia k prehĺbeniu vedomostí o výžive. Aj tieto kurzy je možné študovať formou online.

Kurz Výživový poradca je už k dispozícii aj v slovenčine, na preklade ďaľších pracujeme.

Projekt bol vytvorený v roku 2018, kedy odborný garant a zakladateľ Inštitútu zdravého života Welko, Ing. et. Ing. Vladimír Klescht spojil sily s manažérkou projektu Ing. Gabrielou Stoklasovou, aby vytvorili projekt, ktorý ponúka možnosť štúdia kvalitných akreditovaných kurzov aj na Slovensku.

Prioritným cieľom celého tímu našich lektorov je ponúknuť Vám čo najviac kvalitných informácií. Preto je náš lektorský tím tvorený skúsenými odborníkmi v jednotlivých oblastiach, ktoré zahŕňa zdravý životný štýl wellness, t.j. psychohygiena a obrana proti stresu, výživa, pohyb a fyzická kondícia, relaxácia a regenerácia a obrana proti závislostiam.

V našich kurzoch a ďalších vzdelávacích aktivitách sa stretnete s týmito lektormi a lektorkami:

Lektorka výživy Ing. Gabriela Stoklasová 

Ing. Gabriela Stoklasová 

Gabriela je manažérka a lektorka projektu Výživa online, výživovou poradkyňou a osobnoutrénerkou. S Vladimírom začala spolupracovať v roku 2018 a spolu vytvorili projekt na Slovensku, ktorý vám na našich stránkach ponúkame. Oblasti výživy sa venuje už vyše desaťrokov a spája to s jej vášňou pre cvičenie a trénerstvo. Vyštudovala odbor Biotechnológie a potravinárstvo na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. 

Zobrazit profil

welko-typ-Vladimir.jpg

Ing. et Ing. Vladimír Klescht

Vladimír je zakladateľom a odborným garantom Institutu zdravého života (Welko Team s.r.o.) a spoluzakladateľom Inštitútu zdravého života Welko Team Slovakia s.r.o.) na Slovensku. Je skúsený poradca, kouč a lektor, ktorý sa tejto problematike venuje už takmer 20 rokov. Výživu študoval na fakultě sportovních studií Masarykovy university v Brne. Nezameriava sa však iba na výživu, ale celkovo na životný štýl, ktorého je výživa neoddeliteľnou súčasťou a jedným z hlavných pilierov. 

Zobrazit profil

Ďalší lektori

Lektorka výživy Lucie Krejčí, DiS

Bc. Lucie Krejčí

Zobrazit profil

Lektorka výživy Iva Dvorská, DiS

Iva Dvorská, DiS.

Zobrazit profil

Lektorka výživy Ing. Jana Daňková

Ing. Jana Daňková, DiS.

Zobrazit profil

Lektorka výživy Ing. Hana Střítecká, PhD, DiS

Ing. Hana Střítecká, PhD., DiS.

Zobrazit profil

Lektorka výživy Ing. Iva Hrnčiřiková, PhD

Ing. Iva Hrnčiříková PhD.

Zobrazit profil

Lektorka výživy Mgr. Monika Rychlovská Tělupilová, DiS

Mgr. Monika Rychlovská Tělupilová, DiS.

Zobrazit profil

Lektorka výživy Mgr. Dagmar Mušková

Mgr. Dagmar Mušková

Zobrazit profil

Lektorka výživy Ing. Dita Desová

Ing. Dita Desová

Zobrazit profil

Lektorka výživy Mgr. et Mgr. Lenka Michalcová, PhD.

Mgr. et Mgr. Lenka Michalcová, PhD.

Zobrazit profil

Zdroj dynamické sekce: Napište nám (Formulář)