0 €

Platí kurz aj mimo Slovenskej republiky?

Nie je nikde legislatívne riešené, či daná inštitúcia v iných európskych štátoch uzná Osvedčenie o rekvalifikácii, takže záleží iba na ich rozhodnutí. Na Slovensku rekvalifikáciu Výživový poradca Ministerstvo školstva ani neponúka (náš kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva mládeže a telovýchovy ČR). Pokiaľ máte záujem o získanie dokumentu, ktorý má väčšiu váhu a má zaručenú platnosť aj v zahraničí, odporúčame absolvovať profesijnú skúšku, ktorá má kvalifikačnú úroveň č.5, a teda právnu hodnotu maturitného vysvedčenia zo strednej školy. K tomuto osvedčeniu vydávame aj Europass v angličtine, ktorý potvrdzuje stupeň vzdelánia pre všetky štáty sveta.

Zdroj dynamické sekce: Napište nám (Formulář)