0 €

Prihláška do online kurzu

1. Pred vyplnením prihlášky si, prosím, pozorne prečítajte Zmluvné podmienky.

2. Kolónky označené hviezdičkou je nutné vyplniť v záujme presnej registrácie, prípadne neskoršej komunikácie. V prípade akreditovaného kurzu Výživový poradca pre správne vyplnenie Osvedčenia o absolvovaní kurzu. V kurze Výživový poradca sa do osvedčenia uvádza aj dátum a miesto narodenia. Potrebujeme poznať váš operačný systém, aby sme vám mohli poslať prihlasovacie údaje pre správny variant balíkov, ktoré obsahujú softvér pre výživu FitLinie.

3. Vyplnením a odoslaním prihlášky vykonáte záväzný návrh na uzavretie zmluvy o poskytnutí služieb. Predtým, než urobíte záväzný návrh, máte právo na poskytnutie predzmluvných informácií. Uvedené informácie sú obsiahnuté v našich zmluvných podmienkach, ktoré zároveň upravujú podmienky poskytovania služieb poskytovateľom. Odoslaním prihlášky potvrdzujete, že ste sa zoznámil / -a s týmito zmluvnými podmienkami, a že s nimi súhlasíte. Pred odoslaním prihlášky máte možnosť zistiť a meniť údaje zadávané do formulára, lebo všetky dáta zadané do objednávky možno skontrolovať a zmeniť až do okamihu odoslania prihlášky. Prosíme, aby ste vyplneniu prihlášky venovali zvýšenú pozornosť a zadané dáta pred odoslaním starostlivo skontrolovali.

4. Informácie o tom, ako spracovávame Vaše osobné údaje, nájdete v dokumente Zásady spracovania osobných údajov. Odoslaním prihlášky potvrdzujete, že ste sa s nimi oboznámil (a).

5. Daňový doklad vystavujeme automaticky každému záujemcovi na adresu, ktorú uvedie ako miesto trvalého bydliska. Otázka v prihláške na to, či si prajete daňový doklad, sa týka fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb. V takom prípade, prosíme, o zaškrtnutie možnosti "áno" a vyplnenie políčka "Adresa pre daňový doklad". Tu prosím uveďte IČO, prípadne DIČ.

6. Úspešné odoslanie prihlášky Vám potvrdí automat a jej registráciu Vám potvrdíme najneskôr do 24 hodín.

Polia s hviezdičkou * sú povinné.Zdroj dynamické sekce: Napište nám (Formulář)