0 €

VÝŽIVA AKO PREVENCIA PROTI CIVILIZAČNÝM OCHORENIAM

Civilizačné ochorenia sú podľa definície Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) ochorenia, ktoré priamo súvisia s moderným spôsobom života v dnešnej spoločnosti, obzvlášť so znečisteným prostredím v priemyslových oblastiach, ďalej s nesprávnou životosprávou a nezdravým životným štýlom. Sú to teda ochorenia nevírusového a nebakteriálneho pôvodu, tj. ochorenia, na ktoré je krátky aj náš imunitný systém a hlavne ochorenia, ktorým je možné veľmi účinne predchádzať. Jedinec sám životné prostredie príliš neovplyvní, ale môže sa týmto ochoreniam účinne brániť svojim správnym životným štýlom a vlastnou životosprávou. Tento záver potvrdzuje veľké množstvo štúdií, prevádzaných v posledných rokoch, mnohými renomovanými inštitúciami u nás doma i v zahraničí. 

Každý by mal prevziať zodpovednosť za svoje zdravie do svojich rúk a nechce to moc - chce iba vedieť a chcieť. Informácie k pochopeniu danej témy vám radi poskytneme na tomto webinári, chcieť už budete musieť sami. A viete čo hovoríte?

„Buď chceš alebo nechceš, všetko ostatné sú výhovorky“

Kam sa zaradíte Vy? Medzi tých, čo chcú alebo medzi tých, čo nechcú, alebo snáď medzi tých, ktorí si budú hľadať množstvo výhovoriek prečo a ako to u nich nejde? My Vám prajeme a držíme palce, aby ste boli medzi tými, ktorí naozaj chcú!

Na webinári sa dozviete o:

  • Hlavných príčinách civilizačných ochorení
  • Metabolickom syndróme ako ukazovateľovi ohrozenom niektorými civilizačnými ochoreniami
  • Ako predchádzať jednotlivým príčinám vzniku metabolického syndrómu a jeho jednotlivých ukazovateľov
  • Chronických zápaloch ako o ďalšej príčine vzniku civilizačných ochorení
  • Hlavných zásadách prevencie vzniku civilizačných ochorení

Uvedenou tématikou Vás prevedie vedúci lektor nášho Inštitútu, Ing. et Ing. Vladimír Klescht.

Ako webinár prebieha:

Webinár je realizovaný v aplikácii Zoom. Vstup je najprv 10 minút pred zahájením cez odkaz, ktorý obdržíte v potvrdzovacom maili o prijatí platby. Po přihlásení sa dostanete do "čakárne" a vedúci seminára Vás postupne, v poradí, v akom budú poslucháči prichádzať, pustí ďalej do miestnosti. Po zahájení Vás lektor krátko zoznámi s aplikáciou Zoom a s funkciami, ktoré budete môcť v priebehu webinára využiť - napríklad zapojenie sa do diskusie alebo online chatovanie.

Účastníkom webinára posielame po jeho ukončení, na vyžiadanie, Osvedčenie o účasti, obsahujúce tému webinára, meno a priezvisko a dátum konania.

Doba trvania webinára: 1,5 hodiny

Cena webinára: 13 eur

Termín konání webináře: v tejto chvíli termín nie je stanovený

Kapacita je 100 osôb. 

Rezervujte si svoje miesto

Upozornenie: Zakúpením vstupenky beriete na vedomie a súhlasíte, že pri počte menej než 5 prihlásených záujemcov, si vyhradzujeme právo webinár zrušiť a prihláseným vstupné vrátiť v plnej výške.