0 €

Strava ako cesta ku zdraviu

Je možné vhodnou stravou a zdravým životným štýlom predchádzať chronickým ochoreniam? Podľa vedeckých štúdií nevhodná strava a nedostatok pohybu priamo súvisí so zvýšeným rizikom kardiovaskulárnych ochorení, nadváhy/obezity, cukrovky a niektorých druhov rakoviny. Cieľom prednášky bude predstaviť vhodnú skladbu stravy pre dlhodobé udržanie vysokej kvality života a zdravia.

Na webinári dozviete o:

  • aké ochorenia súvisia s nevhodným životným štýlom,
  • ako im účinne predchádzať,
  • aké by mali byť kľúčové priority vo výžive pre dlhý a kvalitný život,
  • aké sú výživové odporúčania pre ľudí s hypertenziou a metabolickým syndrómom

Uvedenou tématikou Vás prevedie lektorka Inštitútu Welko a výživová špecialistka RNDr. Jana Lomenová, PhD. 

Ako webinár prebieha:

Webinár je realizovaný v aplikácii Zoom. Vstup je najskôr 10 minút pred zahájením cez odkaz, ktorý obdržíte v potvrdzovacom maili o úhrade platby. Po prihlásení sa dostanete do "čakárni" a vedúci seminára Vás postupne, v poradí, v akom budú poslucháči prichádzať, pustí ďalej do miestnosti. Po zahájení Vás lektor krátko zoznámi s aplikáciou Zoom a s funkciami, ktoré budete môcť v priebehu webinára využiť - napríklad zapojenie sa do diskusie alebo online chatovanie.

Účastníkom webinára posielame po jeho ukončení, na vyžiadanie, Osvedčenie o účasti, obsahujúce tému webinára, meno a priezvisko a dátum konania.

Doba trvania webinára: 1 hodinu

Cena webinára: 12 eur

Termín konania webinára:  1.3.2023 (streda) o 17:30 hod.

Kapacita je 100 osôb. 

Rezervujte si svoje miesto

Upozornenie: Zakúpením vstupenky beriete na vedomie a súhlasíte, že pri počte menej než 5 prihlásených záujemcov, si vyhradzujeme právo webinár zrušiť a prihláseným vstupné vrátiť v plnej výške. Pokiaľ sa webináru nemôžete zúčastniť naživo online formou, bude vám nahrávka webináru poslaná na vyžiadanie. Každý účastník webináru získa aj certifikát o absolvovaní. 

Zdroj dynamické sekce: Napište nám (Formulář)