0 €

DETOXIKÁCIA - MÝTUS ALEBO NUTNOSŤ?

O kurze

Téma detoxikácie je častým námetom na diskusie odborníkov, tak diskusie medzi výživovými poradcami a klientmi ich poradní, a najmä, je to vďačná téma pre rôzne odborne  tváriace sa internetové portály. Detoxikácia má veľa zástancov a rovnaký, ak nie väčší počet odporcov. Častokrát je však, bohužiaľ, predmetom biznisu so "zázračnými" doplnkami stravy, ktorých producenti a díleri sľubujú zaručenú, rýchlu a bezpracnú detoxikáciu vášho organizmu. Tomu racionálne mysliaci človek nemôže uveriť. Avšak aj ten racionálne mysliaci človek nemusí mať dostatok vedomostí o fyziológii organizmu a o tom, aké procesy v ňom prebiehajú.

Náš kurz je určený všetkým, ktorí sa chcú o danej problematike dozvedieť relevantné informácie nezaťažené komerčnými záujmami a vychádzajúce z celej rady odborných štúdií a tiež z bohatých skúseností lektorky kurzu, ktorá sa touto problematikou zaoberá už mnoho rokov.

Cieľovou skupinou kurzu sú:

  • široká verejnosť - každý komu nie je ľahostajné vlastné zdravie a zdravie jeho blízkych
  • výživoví poradcovia
  • tréneri najrôznejších pohybových aktivít

Obsah kurzu

Intoxikácia

  • ako sa telo zanesie toxínmi
  • vplyv toxínov na fungovanie jednotlivých orgánov
  • stupne intoxikácie

Detoxikácia

  • spôsoby detoxikácie

Organizačné záležitosti kurzu

Kurz je možné začať študovať kedykoľvek. Po vykonaní úhrady registračného poplatku sú záujemcovi zaslané prístupové údaje ku kurzu. Doba trvania kurzu je maximálne 3 mesiace od 1. dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola vykonaná registrácia. Po uplynutí troch mesiacov je štatút študenta automaticky zrušený. Výnimka je možná na základe žiadosti študenta alebo študentky, ktorí uvedú závažné dôvody. Absolventom sa osvedčenie o absolovaní kurzu nevystavuje automaticky, je nutné oň požiadať na info@vyzivaonline.sk 

Ako postupovať keď sa rozhodnete pre náš on-line kurz?

  • Vyplňte a odošlite prihlášku
  • Najneskôr do 24 hodín obdržíte potvrdzovací email s pokynom k ​​úhrade registračného poplatku
  • Po vykonaní úhrady obdržíte prístupové údaje k štúdiu ... a môžete začať študovať 

Cena kurzu

89, - Eur

* Uvedená cena platí do 30.6.2024

Prihlásť do kurzu sa môžete tu

PRIHLÁŠKA

Kurz môžete taktiež darovať prostredníctvom darčekového poukazu 

Zdroj dynamické sekce: Napište nám (Formulář)