0 €

Téma

Počet hodín

Úvod, organizačné pokyny

X

História výživy v priebehu vývoja ľudstva

2

Vplyv výživy na zdravie a vývoj človeka, výživové nároky v priebehu života

2

Rozdelenie živín

makroživiny, mikroživiny, seminutrienty, nenutričné komponenty výživy - vymedzene pojmov

1

Tuky (lipidy)

chemické zloženie, odporúčané dávky, funkcie, delenie, zdroje

4

Sacharidy (cukry)

chemické zloženie, odporúčané dávky, funkcie, delenie, zdroje

4

Bielkoviny (proteíny)

chemické zloženie, odporúčané dávky, funkcie, delenie, zdroje

4

Vitamíny

delenie, funkcie, zdroje, odporúčané denné dávky,

4

Minerálne látky

delenie, funkcie, zdroje, odporúčané denné dávky,

4

Tráviaca sústava

funkcie bunky, bunečná membrána, organely, mitochondrie, amorfológia, funkcie TS, poruchy

4

Hormonálna signalizácia

regulačné procesy prebiehajúce v tráviacej sústave a ich riadiace hormóny

4

Metabolizmus

základné princípy premeny živín na energiu, transport živín, anabolizmus, katabolizmus

2

Metabolizmus tukov

2

Metabolizmus sacharidov

2

Metabolizmus bielkovín

2

Voda a pitný režim

2

Výživové dávky a odporúčania

DDD, RDI, potravinové pyramídy, taniere….

2

Suplementy

delenie, funkcie, interakcie, opodstatnenie, využitie

4

Somatotypy

charakteristika jednotlivých somatotypov, meranie, možnosť ovplyvnenia somatotypu, zloženie svalovej hmoty, držanie tela

2

Technológia potravín

výroba a zloženie základných potravín, nutričná hodnota, hygiena potravín, legislatíva,….

4

Kulinárské úpravy potravín

vhodné, nevhodné, PAU, akrylamid, nitrozamíny….

2

Etikety na potravinách

čo sledovať, čo to znamená, ako s tým pracovať

2

Aditíva v potravinách („Éčka“)

rozdelenie, funkcie, mýty a fakty, vplyv na zdravie, legislatíva

4

Špecifiká výživy niektorých subpopulácií

Ø tehotné a kojace ženy a deti do 6-tich rokov

4

Ø športovci (s výnimkou vrcholových)

4

Ø seniori (nad 60 rokov)

2

Ø duševne pracujúci

2

Diétne stravovacie režimy, obmedzenie pri niektorých ochoreniach

diabetes mellitus 2. typu, dna, hypertenzia, hyperlipidémia, Crohnove ochorenie, dráždivé črevo, celiakia, najbežnejšie intolerancie…

4

Psychika a výživa

princíp vzniku stresu a fyziologické procesy prebiehajúce v tele vplyvom pôsobenia stresových faktorov, vplyv stresu na fyziológiu, trávenie a ďalšie pochody, vplyv vyváženej výživy na stresovú odolnosť, vplyv antidepresív, ďalšie psychické faktory ovplyvňujúce výživu

6

Intoxikácia a detoxikácia organizmu

príčiny a zdroje intoxikácie organizmu, vymedzenie pojmu homotoxíny, stupne intoxikácie a ich vplyv na organizmus, možnosti a spôsoby detoxikácie

4

Zásady racionálnej výživy

2

Alternatívne výživové smery

makrobiotika, vegetariánstvo a jeho odnože, vegánstvo a jeho odnože, RAW, tukový metabolizmus - klady a zápory jednotlivých smerov

4

Súčasné diétne trendy

prerušované hladovanie, paleo, low carb, krvné skupiny, nutričná typológia…

4

Stravovanie v neštandardných situáciách

reštaurácie, cesty, viacsmenná práca…

2

Hodnotenie stavu výživy klienta

zhodnotenie telesného zloženia (BMI, WHR, ABSI), metodiky výpočtu BMR, jednoduché funkčné testy zdatnosti, záznamy jedálnych lístkov, antropometrie (kaliper, bioimpedančné prístroje - InBody, teoretické.výpočty,….)

6

Diagnostické metódy vo výžive

analýza DNA, vyšetrenie z kvapky krvi, vyšetrenie očnej dúhovky, analýza biogénnych prvkov vo vlasoch, biochémia krvi,…..

4

Práca s klientom

na čo sa pýtať, zistenie motivácie, cieľov, výživových zvyklostí a preferencií

4

Nutričné SW dostupné pre VP a klientov

porovnanie, spôsoby využitia

4

Stravovací plán

zásady zostavovania a praktické zostavovanie na báze nutričného softwaru

20

Prax v reálne fungujúcej poradni

najlepšie vlastnej, patriacej školiacemu zariadeniu, ev. v zmluvnej – v mieste pôsobenia školiaceho zariadenia

10

BOZP

1

Celkom hodín prezenčnou (online )formou

140

Záverečná skúška

X

Celkom hodinová dotácie kurzu

150

Zdroj dynamické sekce: Napište nám (Formulář)