0 €

Preplatenie kurzu Výživový poradca cez Úrad práce sociálnych vecí a rodiny je možné, pokiaľ sú splnené nasledovné podmienky.

Ak žiadateľ disponuje základnými odbornými kompetenciami v danej oblasti (pôsobí v danej oblasti alebo má zodpovedajúce vzdelanie), t.j. profesijné vzdelanie je zamerané na rozšírenie profesijných zručností v danej oblasti, tak nie je potrebné, aby žiadané vzdelávanie bolo akreditované. Poskytovateľ vzdelávania musí v tomto prípade disponovať osvedčením/oprávnením/registráciou na poskytovanie služieb v danej oblasti a zároveň na poskytovanie vzdelávania dospelých, mimoškolskej vzdelávacej činnosti alebo obdobných služieb, ktoré vzdelávanie dospelých zahŕňajú (všeobecne alebo v tej istej danej oblasti). Takže ak ste napríklad tréner(ka) akejkoľvek pohybovej aktivity, masér(ka), fyzioterapeutka, zdravotná sestra na oddelení diabetológie alebo dietológie, máte vysokoškolské vzdelanie v oblasti technológie potravín, prípadne výživa človeka, je veľká pravdepodobnosť, že vašu žiadosť Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, schváli.

Ak žiadateľ nedisponuje žiadnymi odbornými kompetenciami v danej oblasti, t.j. profesijné vzdelávanie je zamerané na získanie základnej odbornej kvalifikácie, vtedy je potrebná akreditácia vzdelávania na konkrétny vzdelávací program a pravdepodobnosť, že vašu žiadosť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny posúdi kladne, je takmer nulová. Výživa online je projektom českej spoločnosti Welko Team s.r.o., ktorá zastrešuje vzdelávacie kurzy, ktoré poskytujeme. Tieto kurzy majú akreditáciou Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky, ktorú Úrad práce sociálnych vecí a rodiny pre potreby dotácií vzdelávania neuznáva, i keď na Slovensku ani nie je možná akreditácia na vzdelávacie kurzy v oblasti výživy. 

Znamená to teda, že ak disponujete základnými znalosťami v oblasti výživy a máte záujem o rozšírenie svojich zručností, je možné si nechať preplatiť kurz cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. K tomu je treba, aby ste vyplnili a poslali prihlášku (https://www.vyzivaonline.sk/vyzivovy-poradca/) a v nej vyznačili, že chcete kurz riešiť cez Úrad práce. Tu nájdete tlačivo, ktorého časť A vyplníte https://www.repas-kurzy.sk/repas-tlaciva. Časť B vyplníme my, ako poskytovateľ vzdelávania, ktorým je český subjekt Welko Team s.r.o., ale v rámci medzinárodnej spolupráce prebehne fakturácia slovenským subjektom SimplyFit s.r.o. Po splnení podmienok a schválení kurzu na konkrétnom úrade, vám po ukončení kurzu vystavíme Osvedčenie kurzu Výživový poradca, ktorý zároveň pošleme vášmu Úradu  práce práce, sociálnych vecí a rodiny

Zdroj dynamické sekce: Napište nám (Formulář)