0 €

Ako podporiť stravou mentálny výkon?

Ako by mala vyzerať skladba stravy u mentálne pracujúcich ľudí? Ako môžeme zvýšiť mentálnu výkonnosť, pamäť a myslenie? Ako eliminovať stres pomocou stravy? Aké potraviny zaradiť do jedálnička, aby sme podporili činnosť mozgu?
V rámci tejto prednášky si spoločne zodpovieme uvedené, ako aj mnohé ďalšie otázky.

Čo sa na webinári dozviete:

  • Vhodné rozloženie makroživín pre mentálne pracujúcich ľudí
  • Potraviny podporujúce činnosť mozgu
  • Eliminácia stresu

Uvedenou tématikou Vás prevedie lektorka Inštitútu Welko a výživová špecialistka RNDr. Jana Lomenová, PhD. 

Ako webinár prebieha:

Webinár je realizovaný v aplikácii Zoom. Vstup je najprv 10 minút pred zahájením cez odkaz, ktorý obdržíte v potvrdzovacom maili o prijatí platby. Po přihlásení sa dostanete do "čakárne" a vedúci seminára Vás postupne, v poradí, v akom budú poslucháči prichádzať, pustí ďalej do miestnosti. Po zahájení Vás lektor krátko zoznámi s aplikáciou Zoom a s funkciami, ktoré budete môcť v priebehu webinára využiť - napríklad zapojenie sa do diskusie alebo online chatovanie.

Účastníkom webinára posielame po jeho ukončení, na vyžiadanie, Osvedčenie o účasti, obsahujúce tému webinára, meno a priezvisko a dátum konania.

Doba trvania webinára: 1 hodinu

Cena webinára: 12 eur

Termín konania webinára: 29.3.2023 (streda) o 17:30 hod.

Kapacita je 100 osôb. 

Rezervujte si svoje miesto

Upozornenie: Zakúpením vstupenky beriete na vedomie a súhlasíte, že pri počte menej než 5 prihlásených záujemcov, si vyhradzujeme právo webinár zrušiť a prihláseným vstupné vrátiť v plnej výške. Pokiaľ sa webináru nemôžete zúčastniť naživo online formou, bude vám nahrávka webináru poslaná na vyžiadanie. Každý účastník webináru získa aj certifikát o absolvovaní.