0 €

ŠPORTOVÁ VÝŽIVA 

Je potešujúce, že čím ďalej tým viac ľudí si uvedomuje absolútnu nevyhnutnosť pohybu ako významnej prevencie svojho zdravia a nielen, že si to uvedomujú, ale sa aj niektorej pohybovej aktivite pravidelne venujú. Ak je táto aktivita naozaj pravidelná a jej intenzita sa postupne zvyšuje, zisťujú, že ani akokoľvek dobre vyvážený stravovací režim im nepostačuje na doplnenie energie a regeneráciu organizmu. Výživa pri športe má svoje pravidlá, ktorých dodržiavaním zaistíme telu jednak dostatočné množstvo energie a jednak látky nutné na regeneráciu po športovom výkone. Hovoríme o pojme NUTRIČNÝ TIMING. Z tohto dôvodu sme do ponuky našich krátkodobých kurzov zaradili krátkodobý kurz ŠPORTOVÁ VÝŽIVA v rozsahu 50-tich hodín ozvučených prednášok, identických s prednáškami prezenčného kurzu.

Autorkou a lektorkou kurzu je Ing. Jana Vaňková, DiS. - technologička potravín, nutričná terapeutka a fitnes trenérka.

Cieľovou skupinou kurzu sú:

 • výživoví poradcovia
 • tréneri rôznych pohybových aktivít
 • tréneri fitness
 • tréneri mládežníckych športových oddielov
 • aktivni amatérski športovci
 • rodičia športujúcich detí

Obsah kurzu

 • základy biochémie a fyziológie
 • vplyv výživy na športovú výkonnosť
 • požiadavky na výživu športovca
 • nutričné nároky rôznych športových odvetví
 • jedlo pred, počas a po športovom výkone
 • pitný režim
 • analýza telesného zloženia
 • redukcia telesnej váhy u športovcov
 • špecifiká u športovkýň
 • dietologické opatrenia pri konkrétnych zdravotných problémoch
 • "super" potraviny pre športovcov
 • alkohol a šport
 • potravinové doplnky v športovej výžive
 • dietologické postupy pri špecifických podmienkach prostredia
 • stravovánie športovcov mimo domova - na cestách, v reštauráciách
 • športovci vegetariáni
 • doping

O kurze

Čo predstavuje štúdium on-line?

Je to dištančná forma štúdia, ktorú u nás realizujeme na medzinárodne uznávanej študijnej e-learningovej aplikácii Moodle. Kedykoľvek máte čas, máte túto platformu k dispozícii a môžete si študovať podľa svojich možností a potrieb. On-line kurz je, podobne ako štandardný prezenčný víkendový kurz, koncipovaný do dvoch na seba logicky nadväzujúcich kapitol. Pre Vašu vlastnú kontrolu osvojenia si informácií obsiahnutých v kurze, sú k dispozícii dva kontrolné testy. V prípade potreby môže požiadať o konzultáciu a dohodnúť si ju na info@welko.cz.

Aké sú výhody online kurzu?

 • nemusíte nikam jazdiť, tráviť víkendy účasťou na prednáškach
 • študujete kedy máte čas a chuť
 • na štúdium online kurze máte k dispozícii podstatne väčší časový priestor
 • cena on-line kurzu je výrazne nižšia ako cena kurzu prezenčného

Priebeh kurzu

Štúdium online kurz prebieha tak, že máte k dispozícii študijné materiály úplne identické s materiálmi prezenčného kurzu. Počas štúdia teórie postupujete tak, že si najprv postupne preštudujete prvú kapitolu a potom si urobíte kontrolný test. Pokiaľ ho vyplníte s úspešnosťou minimálne 80%, bude Vám sprístupnená druhá kapitola. Pri úspešnosti testu menej ako 80% Vám nebude prístup do druhej kapitoly umožnený a bude nutné, aby ste si problematiku kapitoly prešli znovu a potom sa pokúsili test opäť vyplniť. Počet opakovaní testu nie je ohraničený, t.j., môžete mať pokusov, koľko chcete. Test odporúčame vypĺňať bez akýchkoľvek pomôcok, pretože len tak zistíte, koľko informácií ste si zapamätali a ako ste im porozumeli. Predpokladáme, že kurz robíte hlavne pre seba a akékoľvek obchádzanie nastavených parametrov by sa Vám v budúcnosti mohlo negatívne vrátit.

Doba trvania kurzu

Doba trvania online kurzu je maximálne 3 mesiace a táto doba začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy bol záujemca registrovaný ako študent . Kurz je možné absolvovať aj skôr, kedykoľvek v uvedenej dobe 3 mesiacov.

Ako postupovať keď sa rozhodnete pre náš on-line kurz?

 • vyplňte a odošlite prihlášku
 • najneskôr do 24 hodín obdržíte potvrdzovací email s pokynom a daňovým dokladom na úhradu registračného poplatku
 • po vykonaní úhrady dostanete mailom prístupové údaje k štúdiu ... a môžete začať študovať

Ukončenie

Po preštudovaní všetkých materiálov kurzu a zvládnutí oboch kontrolných testov je kurz ukončený. Kto prejaví záujem vlastniť Osvedčenie o jeho absolvovaní, radi mu ho vystavíme na základe žiadosti zaslanej na info@vyzivaonline.sk, s uvedením svojej korešpondenčnej adresy.

Cena kurzu

89, - Eur

* Uvedená cena platí do 30.6.2024

Prihlásť do kurzu sa môžete tu

PRIHLÁŠKA

Kurz môžete taktiež darovať prostredníctvom darčekového poukazu 

Zdroj dynamické sekce: Napište nám (Formulář)