0 €

VÝŽIVA TEHOTNÝCH A DOJČIACICH ŽIEN, VÝŽIVA DETÍ 

Čo predstavuje štúdium on-line?

 • Je to dištančná forma štúdia, ktorú u nás realizujeme v medzinárodne uznávanej študijnej e-learningovej platforme Moodle.
 • Kedykoľvek, keď máte čas, máte túto platformu k dispozícii a môžete si študovať podľa svojich možností a potrieb.
 • On-line kurz je, podobne ako štandardný prezenčnej víkendový kurz, koncipovaný do dvoch na seba logicky nadväzujúcich kapitol.
 • Pre Vašu vlastnú kontrolu a osvojenie si informácií obsiahnutých v kurze, sú k dispozícii dva kontrolné testy.
 • V prípade potreby môže požiadať o konzultácii a dohodnúť si ju na info@vyzivaonline.sk.

Aké sú výhody on-line kurzu?

 • Nemusíte nikam jazdiť, tráviť víkendy účasťou na prednáškach
 • Študujete kedy máte čas a chuť
 • Na štúdium online kurze máte k dispozícii podstatne väčší časový priestor
 • Cena on-line kurzu je výrazne nižšia ako cena kurzu prezenčného

Priebeh kurzu

Online kurz prebieha tak, že máte k dispozícii študijné materiály úplne identické s materiálmi prezenčného kurzu. Pri štúdiu teroie postujete tak, že si najprv postupne preštudujete prvú kapitolu a následne si urobíte kontrolný test. Pokiaľ ho vyplníte s úspešnosťou minimálne 80%, bude Vám sprístupnená druhá kapitola. Pri úspešnosti teste menej ako 80% Vám bude prístup do druhej kapitoly nepovolený a bude nutné, aby ste si problematiku kapitoly prešli znovu a potom sa pokúsili test opäť vyplniť. Počet opakovaní testu nie je ohraničený, t.j. môžete mať pokusov, koľko chcete. Test odporúčame vypĺňať bez akýchkoľvek pomôcok, pretože len tak zistíte, koľko informácií ste si zapamätali a ako ste im porozumeli. Predpokladáme, že kurz robíte hlavne pre seba a akékoľvek obchádzanie nastavených parametrov by sa Vám v budúcnosti mohlo negatívne vrátiť.

Doba trvania kurzu

Doba trvania online kurzu je maximálne 3 mesiace a táto doba začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy bol záujemca registrovaný ako študent. Kurz je možné absolvovať aj skôr, kedykoľvek v uvedenej dobe 3 mesiacov.

Ukončenie

Po preštudovaní všetkých materiálov kurzu a zvládnutie oboch kontrolných testov je kurz ukončený. Kto prejaví záujem vlastniť Osvedčenie o jeho absolvovaní, radi mu ho vystavíme na základe žiadosti zaslanej na info@vyzivaonline.sk, s uvedením svojej korešpondenčnej adresy.

Ako postupovať keď sa rozhodnete pre náš on-line kurz?

 • Vyplňte a odošlite prihlášku
 • Najneskôr do 24 hodín obdržíte potvrdzovací email s pokynom k ​​úhrade registračného poplatku
 • Po vykonaní úhrady obdržíte prístupové údaje k štúdiu ... a môžete začať študovať 

Cena kurzu

89, - Eur

* Uvedená cena platí do 31.12.2023 

Prihlásť do kurzu sa môžete tu

PRIHLÁŠKA

Kurz môžete taktiež darovať prostredníctvom darčekového poukazu Zdroj dynamické sekce: Napište nám (Formulář)