0 €

Akreditovaný online

kurz Výživový poradca

Prečo študovať práve náš kurz?

 • Náš kurz je prvý a zatiaľ jediný online kurz pre profesiu Výživový poradca na Slovensku. Je akreditovaný Ministerstvom školstva mládeže a telovýchovy ČR.
 • Prednášky kurzu sú v slovenčine
 • Nie je to kurz "jedného človeka" - náš kurz obsahuje 140 hodín vysoko odborných prednášok, ktoré spracovalo a ozvučilo celkom 11 lektorov - špecialistov na dané témy.
 • Všetky prednášky sú k dispozícii v ozvučenom formáte ppt (PowerPoint) a tiež vo formáte mp4 (video). Pre prípadné vytlačenie sú aj vo fomáte pdf.
 • Náš kurz ďalej obsahuje 16 hodín praktických lekcií zameraných na spracovanie vysoko individuálneho stravovacieho plánu. Tieto lekcie vedú lektori, ktorí majú dlhoročné skúsenosti z poradenskej činnosti v oblasti výživy.
 • Náš kurz obsahuje celý rad ďalších študijných materiálov, ako sú napríklad pre tento kurz špeciálne vypracované skriptá v rozsahu skoro 600 strán.
 • Obsah nášho kurz presne zodpovedá akreditačným podmienkam a neobsahuje žiadny "balast" v podobe myšlienkových máp, hier a pod.
 • Na náš kurz nadväzujú ďalšie, špecializované krátkodobé kurzy.
 • Absolventi nášho kurzu môžu uplatniť zľavu pri prípadnom nákupe ľubovoľnej verzie nutričného softvéru FitLinie.

O kurze

 • Čo predstavuje štúdium on-line uvidíte v našej malej ukážke TU
 • Je to akreditovaná forma online štúdia, realizovaná v medzinárodne uznávanej študijnej e-learningovej aplikácii Moodle.
 • Kedykoľvek, keď máte čas, máte túto aplikáciu k dispozícii na PC, tablete alebo mobile, a môžete si študovať podľa svojich možností a potrieb, pretože 85% štúdia je realizované dištančnou formou.
 • On-line kurz je, podobne ako štandardný prezenčný kurz, koncipovaný do jednotlivých, na seba logicky nadväzujúcich kapitol. Obsahuje v plnom rozsahu identické prednášky a študijné materiály ako kurz prezenčný.
 • Osvedčenie o absolvovaní kurzu má rovnakú platnosť ako osvedčenie o absolvovaní kurzu prezenčného.
 • V prípade potreby môže požiadať o konzultáciu a dohodnúť si ju na info@vyzivaonline.sk 
 • Obsah kurzu nájdete TU

Aké sú výhody on-line kurzu?

 • Nemusíte nikam jazdiť, tráviť víkendy účasťou na prednáškach
 • Prezenčný kurz je len jeden víkend venovaný praktickým lekciám
 • Študujete, keď máte čas a chuť
 • Na štúdium online kurzu máte k dispozícii podstatne väčší časový priestor
 • Cena on-line kurzu je výrazne nižšia ako cena kurzu prezenčného

Priebeh kurzu a dĺžka štúdia

Maximálna doba štúdia kurzu je nastavená na 6 mesiacov a to ako pre kurz ukončený rekvalifikačnou skúškou, tak i pre kurz ukončený profesíjnou skúškou. Doba štúdia sa počíta od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci registrácie. V tomto čase sa musí poslucháč jedenkrát zúčastniť praktických lekcií v trvaní jedného víkendu. Tieto sú organizované raz mesačne a to naživo na aplikácii Zoom. Na týchto praktických lekciách vykonávajú poslucháči záverečný test, ktorý je súčasťou konečného rekvalifikačnej skúšky (nie profesíjnej). Tamtiež obdržia poslucháči zadanie záverečnej práce, ktorú potom zasielajú elektronickou poštou na vyhodnotenie komisiou. Termíny praktických lekcií sú uverejnené v samotnom kurze s dostatočným časovým predstihom. Poslucháči, ktorí si zvolili kurz ukončený profesíjnou skúškou sa tiež zúčastnia praktických lekcií, ale záverečný test nie je pre nich povinný. Títo poslucháči sa potom zúčastňia profesíjnej skúšky v najbližšom vypísanom termíne. Minimálna doba štúdia kurzu nie je špecifikovaná. V prípade závažných dôvodov a ich uznania môže byť kurz predĺžený individuálne na požiadanie, podľa Zmluvných podmienok.

Teoretické lekcie

Online kurz prebieha tak, že máte k dispozícii študijné materiály úplne identické s materiálmi prezenčného kurzu. Pri štúdiu teórie postupujete tak, že si najprv preštudujete každú kapitolu a po ukončení si urobíte kontrolný test. Pokiaľ ho vyplníte s úspešnosťou minimálne 80%, bude Vám sprístupnená nasledujúca kapitola. Pri úspešnosti teste menej ako 80% Vám bude prístup do ďalšej kapitoly nepovolený a bude nutné, aby ste si problematiku kapitoly prešli znovu a potom sa pokúsili test opäť vyplniť. Počet opakovaní testu nie je ohraničený, t.j., môžete mať pokusov koľko chcete. Test odporúčame vypĺňať bez akýchkoľvek pomôcok, pretože len tak zistíte, koľko informácií ste si zapamätali, a ako ste im porozumeli. Predpokladáme, že kurz robíte hlavne pre seba a akékoľvek obchádzanie nastavených parametrov by sa Vám v budúcnosti mohlo negatívne vrátiť.

Praktické lekcie

Praktické lekcie sa konajú online živou formou na aplikácii Zoom, raz za mesiac. Termíny najbližších praktických lekcií sú pravidelne uverejňované v študijnej aplikácii Moodle v sekcii "Oznámenie poslucháčom kurzu". Praktické lekcie sa uskutočnia, ak sa prihlási minimálne 5 poslucháčov online kurzu. Sú zamerané na praktické zostavovanie stravovacieho plánu a nemožno ich realizovať online formou (samoštúdiom). Jedná sa o celý jeden víkend, t.j. sobota aj nedeľa od 08:30 do 17:00 hod. Na týchto lekciách má poslucháč možnosť takisto konzultovať prípadné nejasnosti. Na praktických lekciách obdržíte prístup do nutričného softvéru FitLinie, verzia Welko Edition, tak, aby ste mali rovnaký nástroj na vytváranie stravovacieho plánu. Dozviete sa na nich tiež zadanie záverečnej práce, ktorá je súčasťou záverečnej skúšky. 

Tu je malá ukážka, ako vyzerajú přednášky v našom kurze:

Ako postupovať ak ste sa rozhodli pre náš on-line kurz?

 1. Vyplňte a odošlite prihlášku
 2. Najneskôr do 24 hodín obdržíte potvrdzovací email s pokynom k úhrade registračného poplatku
 3. Po prevode úhrady obdržíte prístupové údaje k študiu...a môžete začať študovať. 

Ukončenie

Po absolvovaní teórie a praxe môže poslucháč vykonať záverečnú skúšku a po jej úspešnom vykonaní obdrží Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu Výživový poradca. Poslucháč si však môže vybrať spomedzi dvoch možností ukončenia štúdia - ukončenie záverečnou rekvalifikačnou skúškou alebo ukončenie profesijnou skúškou. Viac o možnosti ukončenia štúdia nájdete TU.

Cena kurzu

ŠTANDARD

Za cenu 429,- eur získate:

Kurz Výživový poradca ukončený rekvalifikačnou skúškou

Balíček ŠTANDARD PROFI

Za cenu 648,- eur získate:

 • Kurz Výživový poradca ukončený profesijnou skúškou
 • Prípravný online kurz pre profesijnú skúšku

S balíčkom ŠTANDARD PROFI ušetríte 80,- eur

Balíček OPTIMAL

Za cenu 517,- eur získate:

 • Kurz Výživový poradca ukončený rekvalifikačnou skúškou
 • Kurz Športová výživa
 • Kurz Výživa tehotných a kojacich žien, výživa detí

 S balíčkom OPTIMAL ušetríte 121,- eur

Balíček OPTIMAL PROFI

Za cenu 734,- eur získate:

 • Kurz Výživový poradca ukončený profesijnou skúškou
 • Prípravný online kurz pre profesijnú skúšku
 • Kurz Športová výživa
 • Kurz Výživa tehotných a kojacich žien, výživa detí

 S balíčkom OPTIMAL PROFI ušetríte 230,- eur

/je možná úhrada na 2 splátky, rozložené do 2 mesiacov, prístup do kurzu po uhradení celej čiastky/

Balíček ŠPECIÁL

Za cenu 779,- eur získate:

 • Kurz Výživový poradca ukončený rekvalifikačnou skúškou
 • Kurz Športová výživa
 • Kurz Výživa tehotných a kojacich žien, výživa detí
 • Nutričný software FitLinie, verzia Welko Edition (pre majiteľov zariadení s OS Apple je k dispozícii online verzia tohto programu)

S balíčkom SPECIÁL ušetríte 118,- eur

/je možná úhrada na 2 splátky, rozložené do 2 mesiacov, prístup do kurzu po uhradení celej čiastky/

Balíček ŠPECIÁL PROFI

Za cenu 821,- eur získate:

 • Kurz Výživový poradca ukončený profesijnou skúškou
 • Prípravný online kurz pre profesijnú skúšku
 • Kurz Športová výživa
 • Kurz Výživa tehotných a kojacich žien, výživa detí
 • Nutričný software FitLinie, verzia Welko Edition (pre majiteľov zariadení s OS Apple je k dispozícii online verzia tohto programu)

S balíčkom ŠPECIÁL PROFI ušetríte 400,- eur

/je možná úhrada na 2 splátky, rozložené do 2 mesiacov, prístup do kurzu po uhradení celej čiastky/

Balíček PRÉMIUM

Za cenu 865,- eur získate:

 • Kurz Výživový poradca ukončený rekvalifikačnou skúškou
 • Kurz Športová výživa
 • Kurz Výživa tehotných a kojacich žien, výživa detí
 • Kurz Tajomstvo dobrého jedla
 • Kurz Detoxikácia – mýtus nebo nutnost?
 • Nutričný software FitLinie, verziu Welko Edition (pre majiteľov zariadení s OS Apple je k dispozícii online verzia tohto programu)

S balíčkem PRÉMIUM ušetříte 420,- eur

/je možná úhrada na 3 splátky, rozložené do 3 mesiacov, prístup do kurzu po uhradení celej čiastky/

Balíček PRÉMIUM PROFI

Za cenu 1.039,- eur získate:

 • Kurz Výživový poradca ukončený profesijnou skúškou
 • Prípravný online kurz pre profesijnú skúšku
 • Kurz Športová výživa
 • Kurz Výživa tehotných a kojacich žien, výživa detí
 • Kurz Tajomstvo dobrého jedla
 • Kurz Detoxikácia – mýtus nebo nutnost?
 • Nutričný software FitLinie, verziu Welko Edition (pre majiteľov zariadení s OS Apple je k dispozícii online verzia tohto programu)

S balíčkom PRÉMIUM PROFI ušetríte 443,- eur

/je možná úhrada na 3 splátky, rozložené do 3 mesiacov, prístup do kurzu po uhradení celej čiastky/

* Uvedené ceny platia do 30.6.2024

POZN.: V balíčkoch nie je nutné začať a ukončiť všetky kurzy naraz, ale je možnosť urobiť doplnkové kurzy 3 mesiace po ukončení veľkého kurzu Výživový poradca

Kurz môžete taktiež darovať prostredníctvom darčekového poukazu 

Prihlásť do kurzu sa môžete tu

PRIHLÁŠKA

Zdroj dynamické sekce: Napište nám (Formulář)